Faseade på et forretningsbygg

Bygningsdelstabellen kommer i ny utvidet utgave

NS 3451 fastlegger inndeling i bygnings- og installasjonsdeler for systematisering, klassifisering og koding av informasjon som omfatter de fysiske delene av bygningen og tilhørende uteområder. En revidert utgave av standarden er på høring til 23. november.

Denne standarden benyttes i svært stort omfang i BAE-sektoren i Norge, men mange bruker den uten egentlig å vite det. Inndelingen kan brukes til byggebeskrivelser, statistikk og tilbakeføring av erfaringer om kostnader, bruksegenskaper og varighet. Standarden kan også benyttes i forbindelse med referansesystemer for merking av bygningsdeler på tegninger, skjema og i det utførte bygget. Den benyttes i forbindelse med BIM og andre standarder som NS 3420, NS 3450 og NS 3459.

NS 3451 inngår som standard innenfor klassifikasjon av byggverk. Klassifikasjonssystemet består av mange standarder (utgivelsesår i parentes):

 • NS 3451 Bygningsdelstabell (2009+A1:2019)
 • NS 3457-1 Metoder og prinsipper for organisering av informasjon
 • NS 3457-2 Byggverkskomplekser
 • NS 3457-3 Bygningstyper (2013)
 • NS 3457-4 Romfunksjoner (2015)
 • NS 3457-5 erstattes med NS-ISO 81346- Industrielle systemer, installasjoner og utstyr/produkter — Struktureringsprinsipper og referansebetingelser — Del 12: Bygg og anlegg med installasjoner (2021)
 • NS 3457-6 Sonetyper (under utvikling)
 • NS 3457-7 Identifikasjon i digitale modeller og for merking i byggverk (2021)
 • NS 3457-8 Komponentkoder i bygninger (2021)
 • NS 3457-9 Merking av systemer og komponenter i bygninger (2021)

I tillegg har vi også utgitt en veiledning P-811 Veiledning til NS 3457-7:2021 — Bruk av TFM-systemet, med systemkoder (2021).

Endringer i ny utgave

I den nye utgaven av NS 3451 er det gjort flere endringer.
Nye koder og endringer av betydning er markert med fet skrift i høringsforslaget. Endringer av ordlyd, men med samme betydning, er markert med kursiv skrift De viktigste endringene i forhold til NS 3451:2009+A1:2019 er følgende:

 • Tittelen på dokumentet har blitt endret fra Bygningsdelstabell til Bygningsdelstabell og systemkodetabell for bygninger og tilhørende uteområder.
 • Det har blitt innført en ny Tabell 8 for systemkoder. Tabell 2 til og med Tabell 7 spesifiserer bygningsdeler og Tabell 8 spesifiserer systemkoder.
 • Systemkodene kan brukes som en del av tverrfaglig merkesystem.
 • Systemkodene kan kjennes igjen på at de består av firesifrede koder og ender generelt på 0 som siste siffer.
 • Det gjøres normativt å bruke firesifferkoder der det er passende for bygningsdeler.
 • Tillegg A i NS 3451:2009+A1:2019 er tatt ut.
 • Skillet mellom ute og inne som før gikk på en meter fra veggliv har blitt erstattet med klargjørende tekst.
 • Det har blitt tilføyd 21 nye koder for bygningsdeler og 206 systemkoder.
 • 64 Sceneteknisk utstyr er flyttet til 67 Løs spesialutrustning for virksomhet.

Flere detaljer som hva som er endret finnes i høringsdokumentet som følger forslaget til ny utgave av standarden.

Det er standardiseringskomiteen SN/K 403 som har utarbeidet forslaget til ny utgave av bygningsdelstabellen hvor utvidelse av tabellen med flere koder og tekster har vært sentralt. Systemoppbygging og innhold i NS 3451 har vært godt koordinert med standardiseringskomiteen SN/K 518, som jobber med å utvikle standarder for et helhetlig klassifikasjonssystem for BAE-sektoren i Norge.

Høringsdokument

Du kan få tak i høringsdokumentet i Standard Norges gratis høringssystem «Standarder på høring». Det eneste som kreves for å få tilgang er at du er registrert som bruker av tjenesten. I høringssystemet kan du laste ned forslaget og gi dine kommentarer. Høringsfristen er 23. november 2021.

Når standarden er ferdig, planlegges det å utgi den både på norsk og engelsk.

Kontaktinformasjon

Om du har spørsmål knyttet til denne høringen, kan du kontakte prosjektleder Merete Fadler.

(Denne artikkelen har også vært på trykk i Byggeindustrien nr. 16-2021.)

Sist oppdatert: 2021-11-15