2021 Nyheter

 

Vårens kurs fra Standard Online i aktuelle ITB-standarder er tilgjengelige på standard.no. Disse kursene har fra første dag vært en suksess. På grunn av smittesituasjonen tilbys disse kursene kun på digital plattform, men Zoom muliggjør fortsatt bruk av gruppeoppgaver og diskusjoner. – Mange synes digitale kurs er vel så effektive som kurs som med fysisk oppmøte, sier Hanne Grete Mosand, Head of Training hos Standard Online.

2021-03-05

Mer om Effektiv læring med Zoom
 

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN inviterte til åpent webinar om BIM og standarder 15. februar. Her kan du se opptak fra arrangementet.

2021-02-17

Mer om Video fra webinar om BIM og standardisering
 

NS 8360 BIM-objekter for byggverk setter krav til BIM-objekters navngiving, typekoding, egenskaper og angir god modellpraksis. Nå er en ny utgave av standarden på trappene, og forslaget er på høring frem 11. mars 2021. Samtidig endrer vi også fra en standard til en serie standarder.

2021-02-11

Mer om Norsk Standard for BIM-objekter for byggverk på høring
 

I Bergen kommunes nye forskrift for byggeplasser viser de til smittevernveiledningen som Standard Norge og Byggenæringens Landsforening (BNL) har utviklet sammen på oppdrag fra Helsedirektoratet.

2021-02-10

Mer om Smittevernveiledning for byggeplasser blir påbudt i Bergen kommune
 

Standard Norge inviterte til frokostmøte 2. februar hvor en ny veiledning til standarden NS 3720, ble lansert. Målet med veiledningen er primært å få byggherrer til å bruke NS 3720 for å identifisere klimagassutslipp i byggeprosjekter, og danne beslutningsgrunnlag for tiltak som reduserer disse.

2021-02-02

Mer om Lansering av veiledning til NS 3720 Metode for klimagassberegninger for bygninger
 

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN inviterer til åpent webinar om BIM og standarder 15. februar.

2021-01-25

Mer om Webinar om BIM og standardisering
 

Denne nye standarden, NS 3809, ble utgitt i desember 2020 og inneholder krav til innhold, kvalitet og dokumentasjon for ettersyn, vedlikehold og reparasjoner på løfteinnretninger.

2021-01-12

Mer om Ny Norsk Standard for krav til ettersyn, vedlikehold og reparasjon av løfteinnretninger