2021 Nyheter

 

En ny ISO-rapport undersøker utfordringer knyttet til GIS- og IFC-systemers evne til å jobbe sammen og foreslår tiltak for å løse felles oppgaver. Den tekniske rapporten, ISO/TR 23262, ble utgitt i mai 2021 under norsk ledelse.

2021-06-18

Mer om Ny ISO-rapport om GIS- og BIM-interoperabilitet er utgitt
 

I mai kom del 5 ut på norsk som gjelder for spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for karuseller.

2021-06-08

Mer om Ny del oversatt i NS-EN 1176-serien for lekeplassutstyr
 

Den europeiske tilslagskomiteen har sammen med nasjonale eksperter og komiteer innenfor hvert av fagområdene ferdigstilt høringsforslag til samtlige produktstandarder for tilslag. Nå kan du si din mening om forslagene.

2021-06-03

Mer om Nye standarder for tilslag på høring til 1. august
 

Norsk Standard for beskrivelsestekster grunnarbeider, NS 3420-F er revidert og på høring fram til 30. juni.

2021-05-31

Mer om NS 3420-F er revidert og på høring
 

NS 3457 del 7, 8 og 9, samt veiledning til del 7, er nylig blitt publisert. Standardene angir hvordan komponenter og systemer kan/skal kodes for å oppnå gjenkjennelighet, gjenfinning og identifikasjon i digitale modeller og i det fysiske byggverket.

2021-05-27

Mer om Nye deler i NS 3457-serien om klassifikasjon av byggverk
 

Norsk Standard for isolering, tetting og tekking er revidert. I forbindelse med revisjonen er NS 3420-S delt i fire deler. Delstandardene er på høring til 30. juni.

2021-05-20

Mer om NS 3420-S er revidert og på høring
 

En ny Norsk Standard for besiktigelse av nærliggende bygninger før bygge- og anleggsarbeid, er sendt på høring. Standarden skal bidra til at man unngår skader på bygninger i nærheten av bygge- og anleggsplasser.

2021-05-20

Mer om Ny vibrasjonsstandard på høring
 

Den nye standarden NS 3515 Vann- og fuktskader i bygninger — Skadebegrensning og sanering, ble utgitt i slutten av mars 2021. Den vil være et nyttig verktøy for å sikre at tiltakene som settes i verk etter vann- og fuktskader er hensiktsmessige og forsvarlige.

2021-05-18

Mer om Ny Norsk Standard for skadebegrensning og sanering av vann- og fuktskader
 

Norsk Standard for universell utforming av opparbeidete uteområder skal bidra til at alle kan ta del i utendørsaktiviteter, friluftsliv, rekreasjon og sosialt samvær. NS 11005 ble utgitt første gang i 2011 og nå inviterer vi representanter fra byggenæringen til å delta i arbeidet med revisjon av standarden.

2021-05-11

Mer om Må vi ha universell utforming av uteområder?
 

NS-EN ISO 19650 er en serie på seks standarder for informasjonsforvaltning med BIM. 29. april 2021 inviterte vi til frokostmøtet hvor denne serien av standarder og tilgrensende standarder, ble presentert. Her kan du se presentasjonene og opptak av møtet.

2021-04-29

Mer om BIM og digitalisering i byggenæringen - NS-EN ISO 19650-serien
1 2 3 > »