Per Jæger og Kari Borgos på Svalbard
Under en utflukt med middag i Adventdalen utenfor Longyearbyen, ble Per Jæger overrakt ISOs «Certificate of Appreciation» for sin innsats i ISO/TC 59 av komiteens sekretær Kari Borgos.

Per Jæger takket av som leder i ISO/TC 59

Etter ni år som leder i ISOs komite for byggevirksomhet, takker Per Jæger for seg. Hans siste møte som komitéleder gikk av stabelen i Longyearbyen på Svalbard.

– Denne komiteen lager viktige standarder for norsk byggenæring, sier Per Jæger i Boligprodusentenes forening som har ledet komiteen i ni år. Han overlater vervet til Øyvind Skarholt i Norsk Byggtjeneste AS. 

Per Jæger, Boligprodusentenes forening

Per Jæger, avtroppende leder i ISO/TC 59.

På Svalbard har flere underkomiteer og arbeidsgrupper i ISO/TC 59 hatt møter.

– Vi har også hatt en presentasjon fra lokalstyret i Longyearbyen som forteller at Svalbard skal bli utslippsfritt i 2030. Da vil de trenge mange gode standarder for å lykkes, humrer Jæger.

En samlende leder

Standard Norges prosjektleder, Kari Borgos, har som sekretær for ISO/TC 59 samarbeidet med Jæger i åtte av hans ni år som leder.

– I en såpass stor komite som denne med åtte underkomiteer, har Per vært en samlende leder som har jobbet aktivt for økt samarbeid på tvers, sier Borgos.

ISO/TC 59 ble opprettet i 1947 og har så langt utviklet 116 internasjonale standarder. Temaene spenner fra terminologi, organisering av informasjonsteknologi i bygg- og anleggstekniske prosesser, geometriske krav til bygninger, til bygningselementer og komponenter inkludert modulær koordinering, generelle regler for skjøter, toleranser og passform, og ytelseskrav.

Komiteens standarder tar også opp viktige og aktuelle spørsmål som bærekraft, tilgjengelighet og levetid.

Nytt prosjekt om klimarelaterte katastrofer

På Svalbard møttes 40 representanter fra 10 land. Et nytt og sektoroverskridende prosjekt som fikk massiv støtte på møtet, skal se på hvordan bygg, anlegg og infrastruktur takler klimarelaterte katastrofer.

– Hva skjer når havnivået stiger, temperaturen stiger eller synker drastisk, eller skogbranner, jordskjelv, tyfoner og oversvømmelser rammer stadig oftere? Klimaendringene er her og derfor må vi tenke annerledes når vi prosjekterer og konstruerer våre bygg og anlegg for framtiden, sier Borgos.

 

ISO TC 59 foran et isbjørnskinn

Per Jæger og Kari Borgos (i midten foran) sammen med representanter fra ti land.

Sist oppdatert: 2019-11-05