Betongvegg
Foto: iStock

Standardene kan kjøpes nederst på denne siden

15 revisjoner og 2 nye standarder for prøving av fersk og herdnet betong

NS-EN 12350 og NS-EN 12390 er to serier for prøving av fersk og herdnet betong som snart vil bestå av 30 deler til sammen. To standarder er nye og 15 av delene er revidert og utgis nå både på norsk og engelsk.

Standard Norge har satset på betong og fikk i 2018 vervet som leder av den viktige betongkomiteen i den europeiske standardiserings-organisasjonen CEN. Denne komiteen står bak de viktige seriene for prøving av fersk og herdet betong som vi nå utgir på både norsk og engelsk. Les mer om dette arbeidet her. 

Nyheter i serien for prøving av fersk betong

NS-EN 12350 er en serie for prøving av materialegenskaper fersk betong. Serien består av følgende deler. Reviderte utgaver i fet skrift.

 • Del 1: Prøvetaking og vanlig utstyr (norsk)
 • Del 2: Synkmål (norsk)
 • Del 3: Vebeprøving (norsk)
 • Del 4: Komprimeringsgrad (norsk)
 • Del 5: Utbredingsmål (norsk)
 • Del 6: Densitet (norsk)
 • Del 7: Luftinnhold – Trykkmetoder (norsk)
 • Del 8: Selvkomprimerende betong – Synkutbredelsesmetode
 • Del 9: Selvkomprimerende betong – V-traktmetode
 • Del 10: Selvkomprimerende betong – L-boksmetode
 • Del 11: Selvkomprimerende betong – Segregeringsmotstand ved sikteprøving
 • Del 12: Selvkomprimerende betong – J-ringmetode

Del 1 til del 8 er blitt oppdatert i 2019 og utgis 2019-12-01. Norsk oversettelse finnes for del 1 til del 7.

Standardene er omarbeidet med følgende:

 • Del 1 omtaler utstyr som benyttes i to eller flere av de øvrige delene av serien. Øvrige deler henviser til denne.
 • I flere av delene er det gjort presiseringer. Dette går på mengde betong som skal tas ut, hvordan denne skal tas ut, tidsvindu for målinger og avrunding til gitt desimal.
 • Tekniske rettelser og bedre samkjøring mellom standardene.
 • I tillegg er det gjort en del redaksjonelle endringer.


Nyheter i serien for herdnet betong

NS-EN 12390 er en serie for prøving av herdnet betong. Serien består av følgende deler. Reviderte utgaver i fet skrift. 

 • Del 1: Form, mål og andre krav til prøvelegemer og former
 • Del 2: Støping og herdning av prøvelegemer for fasthetsprøving (norsk)
 • Del 3: Prøvelegemers trykkfasthet (norsk)
 • Del 4: Trykkfasthet – Krav til prøvingsmaskiner (skal oversettes til norsk)
 • Del 5: Prøvelegemers bøyestrekkfasthet (norsk)
 • Del 6: Prøvelegemers spaltestrekkfasthet
 • Del 7: Densitet av herdnet betong (norsk)
 • Del 8: Inntrengningsdybde av vann under trykk (norsk)
 • Del 10: Bestemmelse av karbonatiseringsmotstand til betong ved atmosfærisk konsentrasjon av karbondioksid
 • Del 11: Bestemmelse av kloridmotstand for betong, ensrettet utbredelse
 • Del 13: Bestemmelse av sekantmodul for elastisitet under trykk
 • Del 14: Deladiabatisk metode for bestemmelse av varmeavgivelse fra betong under herdningsprosessen
 • Del 15: Adiabatisk metode for bestemmelse av varmeavgivelse fra betong under dens herdeprosess
 • Del 16: Bestemmelse av svinn i betong
 • Del 17: Bestemmelse av kryp i betong under trykk

Del 2, 3, 5, 7, 8, 15 (merket i fet skrift) er oppdatert eller utgitt i 2019. Norsk oversettelse finnes for del 2, 3, 5, 7 og 8. Del 4 kom ut i oppdatert utgave i januar 2020. Del 16 og 17 er helt nye deler som ble utgitt i januar 2020.

Standardene er omarbeidet med følgende

 • I flere av delene er det gjort presiseringer. Dette går på gjennomføringsmåter som krav til behandling av prøver og tilberedelse av prøvene, begrensninger knyttet til avretting av prøver, tidsvindu prøver skal gjennomføres på og til hvilken gitt desimal resultatet skal angis med.
 • Tekniske rettelser og bedre samkjøring mellom standardene
 • I tillegg er det gjort en del redaksjonelle endringer

I tillegg er 2 nye deler under utarbeidelse

 • Del 12: Bestemmelse av potensialet for karbonatiseringsmotstand av betong: akselerert karbonatiseringsmetode
 • Del 18: Bestemmelse av kloridmigreringskoeffisient 

 

Kjøp standardene nedenfor

Nedenfor finner du alle delene av begge seriene. Der norsk versjon finnes, er ikke engelsk versjon med. 

Klikk her for å se alle delene av NS-EN 12350 på norsk og engelsk.

Klikk her for å se alle delene av NS-EN 12390 på norsk og engelsk.

Sist oppdatert: 2021-06-07

NOK 630,00 (eks. mva)

Prøving av fersk betong - Del 1: Prøvetaking og vanlig utstyr

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Prøving av fersk betong - Del 2: Synkmål

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Prøving av fersk betong - Del 3: Vebeprøving

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Prøving av fersk betong - Del 4: Komprimeringsgrad

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Prøving av fersk betong - Del 5: Utbredelsesmål

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Prøving av fersk betong - Del 6: Densitet

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 893,00 (eks. mva)

Prøving av fersk betong - Del 7: Luftinnhold - Trykkmetoder

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Prøving av fersk betong - Del 8: Selvkomprimerende betong - Synkutbredelsesmetode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 450,00 (eks. mva)

Prøving av fersk betong - Del 9: Selvkomprimerende betong - V-traktmetode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Prøving av fersk betong - Del 10: Selvkomprimerende betong - L-boksmetode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 450,00 (eks. mva)

Prøving av fersk betong - Del 11: Selvkomprimerende betong - Segregeringsmotstand ved sikteprøving

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Prøving av fersk betong - Del 12: Selvkomprimerende betong - J-ringmetode

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Prøving av herdnet betong — Del 1: Form, mål og andre krav til prøvelegemer og former

SpråkEngelskUtgave: 2012-09 (2012-12-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Prøving av herdnet betong - Del 2: Støping og herdning av prøvelegemer for fasthetsprøving

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 893,00 (eks. mva)

Prøving av herdnet betong - Del 3: Prøvelegemers trykkfasthet

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Prøving av herdnet betong - Del 4: Trykkfasthet - Krav til prøvingsmaskiner

SpråkEngelskUtgave: 1 (2020-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Prøving av herdnet betong - Del 5: Prøvelegemers bøyestrekkfasthet

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Prøving av herdnet betong - Del 6: Prøvelegemers spaltestrekkfasthet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Prøving av herdnet betong - Del 7: Densitet av herdnet betong

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Prøving av herdnet betong - Del 8: Inntrengningsdybde av vann under trykk

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Prøving av herdnet betong - Del 10: Bestemmelse av karbonatiseringsmotstand til betong ved atmosfærisk konsentrasjon av karbondioksid

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Prøving av herdnet betong - Del 11: Bestemmelse av kloridmotstand for betong, ensrettet utbredelse

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Prøving av herdnet betong — Del 13: Bestemmelse av sekantmodul for elastisitet under trykk

SpråkEngelskUtgave: 2013-10 (2014-01-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Prøving av herdnet betong - Del 14: Deladiabatisk metode for bestemmelse av varmeavgivelse fra betong under herdningsprosessen

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Prøving av herdnet betong - Del 15: Prosedyre for adiabatisk bestemmelse av varmeavgivelse fra betong under herdeprosessen

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Prøving av herdnet betong - Del 16: Bestemmelse av svinn i betong

SpråkEngelskUtgave: 1 (2020-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 530,00 (eks. mva)

Prøving av herdnet betong - Del 17: Bestemmelse av kryp i betong under trykk

SpråkEngelskUtgave: 1 (2020-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang