Kvinne med hjelm ser på byggetegninger på skjerm
Foto: Istock

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). – Standardene vil bidra til tydeligere og mer effektiv informasjonsstyring for arkitekter og entreprenører, sier den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene.

To nye internasjonale standarder om organisering og digitalisering av informasjon i byggverk er nettopp publisert. De nye standardene skal fremme BIM på tvers av prosjekter og landegrenser, til beste for næringen som helhet.

I takt med at befolkning og økonomi vokser, øker behovet for boliger og infrastruktur. Prognoser tilsier en vekst i den globale bygge- og anleggsnæringen på inntil 85 prosent, eller over 130 billioner norske kroner, innen 2030. Mer bygge- og anleggsvirksomhet betyr økende behov for effektive arbeidsmetoder. Derfor vinner også digitalisering og bygningsinformasjonsmodellering (BIM) stadig større innpass i bygge- og anleggsprosjekter verden over. BIM vil være verktøyet i alle faser og benyttes av alle aktører i byggeprosjekter.

Med BIM kan byggherre, arkitekter, ingeniører og fagfolk innenfor bygg og anlegg planlegge, utforme og styre byggeprosjekter mer effektivt gjennom hele byggverkets livsløp.

Rammeverk for deling

Jacob Mehus, Standard Norge

Jacob Mehus, Standard Norge

Det er imidlertid behov for et internasjonalt rammeverk som gjør det enklere for næringen å samarbeide på tvers av prosjekter og landegrenser. De to første delene av ISO 19650 tar tak i denne utfordringen. Standardene gir næringen et rammeverk for styring og deling av informasjon i prosjekter der BIM benyttes.

Standardene er også vedtatt som europeiske standarder og blir implementert som Norsk Standard, NS-EN ISO 19650-1 og -2. 

– Standardene setter rammen for hvordan aktørene kan samhandle og informasjon flyte gjennom alle prosjektets faser. Ved å bruke disse felles europeiske og globale standardene, vil norsk byggenæring lettere kommunisere og få internasjonal markedstilgang, sier Standard Norges administrerende direktør Jacob Mehus.

Mye å spare

Jøns Sjøgren, Boligprodusentene

Jøns Sjøgren, Boligprodusentene

Den norske lederen for ISOs tekniske underkomité som utviklet standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene, sier at de vil tilrettelegge for mer utbredt bruk av BIM og dermed mer effektive bygge- og infrastrukturprosjekter.

– ISO 19650 ble utviklet på grunnlag av den veldokumenterte britiske standarden BS 1192 og den offentlig tilgjengelige spesifikasjonen PAS 1192-2, som allerede har hjulpet brukere med å spare inntil 22 prosent i byggekostnader, sier Sjøgren.

– Når dette nå løftes til et internasjonalt nivå, innebærer det ikke bare mer effektivt samarbeid i globale prosjekter, men muliggjør også en tydeligere og mer effektiv informasjonsstyring for arkitekter og entreprenører som jobber med alle former for byggearbeider.

Framtidige standarder i serien omfatter en del 3 om bruk av BIM i driftsfasen, og en del 5 som skal omhandle sikkerhet av data ved bruk av BIM i  i hele byggverkets livsløp.

Standard Morgen om BIM

30. april 2019 inviterte Standard Norge til frokostmøte om de nye standardene.

Se video av innleggene

Sist oppdatert: 2020-06-12

NOK 787,00 (eks. mva)

Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM — Del 1: Begreper og prinsipper (ISO 19650-1:2018)

SpråkNorskUtgave: 2018-12 (2020-05-20)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM — Del 2: Prosjektfasen (ISO 19650-2:2018)

SpråkNorskUtgave: 2018-12 (2020-05-27)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) - Informasjonsforvaltning med BIM - Del 1: Begreper og prinsipper (ISO 19650-1:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 787,00 (eks. mva)

Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) - Informasjonsforvaltning med BIM - Del 2: Prosjektfasen (ISO 19650-2:2018)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang