2019 Nyheter

 

NS-EN 12350 og NS-EN 12390 er to serier for prøving av fersk og herdnet betong som snart vil bestå av 30 deler til sammen. To standarder er nye og 15 av delene er revidert og utgis nå både på norsk og engelsk.

2019-12-19

Mer om 15 revisjoner og 2 nye standarder for prøving av fersk og herdnet betong
 

Standard Norge har nå på offentlig høring en ny Norsk Standard for bruk av heis til evakuering – NS 3807. Fredag 6. desember inviterte vi til frokostmøte hvor høringsforslaget prNS 3807 ble presentert. Her kan du finne presentasjonene fra møtet.

2019-12-09

Mer om Bruk av heis til evakuering - høringsmøte
 

Etter ni år som leder i ISOs komite for byggevirksomhet, takker Per Jæger for seg. Hans siste møte som komitéleder gikk av stabelen i Longyearbyen på Svalbard.

2019-10-29

Mer om Per Jæger takket av som leder i ISO/TC 59
 

Vi har rangert årets mest solgte standarder, blanketter, standardsamlinger og kurs innen bygg, anlegg og eiendom. Sjekk listen og se om det er noe du mangler!

2019-10-28

Mer om Bestselgere innen bygg, anlegg og eiendom 2019
 

Brannsikkerhet i byggverk er et tverrfaglig og komplekst fagområde. De nye publikasjonene SN-INSTA/TR 951 og SN-INSTA/TS 952 gir oss felles nordiske verktøy for brannteknisk prosjektering og analyse.

2019-10-18

Mer om Nye verktøy for brannteknisk prosjektering og analyse
 

Norsk Standard for god akustikk i øvingsrom og konsertlokaler får stor internasjonal oppmerksomhet og er solgt til flere land, blant dem Australia og Mongolia.

2019-10-16

Mer om Norsk musikkrom-standard solgt til hele verden
 

En av de viktigste standardene innenfor akustikk og støy ble lansert 20. september. I den nye utgaven av lydklassestandarden, NS 8175, har vi gjort en rekke endringer og avklaringer som bransjen har pekt på. På lanseringsmøtet var det presentasjoner om de ulike endringene og hvordan standarden kan brukes.

2019-09-25

Mer om Revidert Norsk Standard for lydklasser lansert
 

Standard Norge har mottatt et forslag til et nytt nasjonalt standardiseringsprosjekt. Tanken med prosjektet er å utvikle en kontraktstandard og/eller blankett for utleie av brakker og moduler, og vi ønsker tilbakemelding på hva norske aktører mener om prosjektet.

2019-09-06

Mer om Trenger vi en standard for utleieavtale av brakker og moduler?
 

Basert på et forprosjekt har Norwegian Tunnel Safety Cluster (NTSC) avdekket at det er et stort behov for å jobbe mer med standardisering knyttet til sikring av tunneler. Vi inviterte derfor til Standard Morgen 3. september for å se på om det er mulig å starte et arbeid på dette viktige feltet.

2019-09-04

Mer om Økt sikkerhet i norske tunneler – fra skreddersøm til standardisering
 

Den nye standarden NS-EN 16798-1:2019 for inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse angir krav til innemiljøparametere for termisk miljø, inneluftkvalitet, belysning og akustikk.

2019-08-25

Mer om Ny standard for inneklimaparametere
1 2 3 4 > »