Den internasjonale komiteen for universell utforming av bygg

Universell utforming med internasjonale briller

– Hva er tilgjengelighet? Det kommer an på hvem du spør. Derfor er det nødvendig med internasjonale standarder for universell utforming, sier nestlederen for den internasjonale komiteen for universell utforming av bygg.

ISO/TC 59/SC 16, som er det formelle navnet på den den internasjonale komiteen, møttes nylig i Oslo. Denne komiteen står bak den internasjonale standarden ISO 21542 Building construction – Accessibility and usability of the built environment, som nå er under revisjon.  – Nå jobber vi med å finne ut hva vi må gjøre for at standarden skal bli bedre og mer brukervennlig. For det er ingen vits å ha en standard som er veldig god, men ikke blir brukt, sier komiteens nestleder, Gildo M. Santos (Brasil). 

– Hva er verdien av internasjonal standardisering på akkurat dette området?

– Hvis du stiller spørsmålet «Hva er tilgjengelighet?» vil du få mange ulike svar. Er en meter bred dør tilgjengelig? Hva med 80 centimeter? Det kommer an på hvem som bruker døren. Og når er et skilt mulig å lese for alle? I en verden der mennesker reiser og produkter eksporteres er det behov for internasjonale standarder. Vi må bli enige om et minimum som kan fungere både i Afrika, Latin-Amerika og i Norge. Vi etterstreber å være inkluderende, sier Gildo.

Møtene, som ble holdt i Standard Norges lokaler 4. og 5. april, trakk et tyvetalls deltakere fra blant annet Canada, Spania, Australia, Brasil, Hong Kong, Japan, Italia, Østerrike, Sveits, Sverige og Norge. 

Santos forteller at komiteen har gjort viktige framskritt i revisjonsarbeidet i løpet av de to møtedagene. 

– Vi har kommet forbi noen viktige hindre og ser nå at det er mulig å komme i mål innen halvannet år. Det kan høres lenge ut, men vi som jobber innenfor standardiseringen, vet at det må ta tid.

ISO/TC 59/SC 16 har delt spansk og brasiliansk ledelse og er en av åtte underkomiteer i ISO/TC 59 Buildings and civil engineering works, som ledes av Norge og Per Jæger fra Boligprodusentenes Forening. Nasjonalt følges dette arbeidet av SN/K 24 Universell utforming av byggverk, som ledes av Ketil Moe ved Arkitektbedriftene i Norge.

Sist oppdatert: 2018-04-23