Materialer i stabel på gressplen
Foto: Samuel Zeller/ Unsplash

Enige om smart CE-merking av byggevarer

En europeisk arbeidsgruppe har utviklet et digitalt format for produktinformasjon for byggevarer. I praksis betyr dette at mye detaljert informasjon kan gjøres tilgjengelig digitalt og lettere utnyttes til sitt fulle potensiale.

Målet er å fremme CE-merking for byggevarer gjennom valgfri bruk av en elektronisk ytelseserklæring (DoP).

Lisbet Landfald fra Standard Norge

Lisbet Landfald fra Standard Norge er arbeidsgruppens sekretær.

e EUs byggevareforordning og levere en ytelseserklæring (DoP) til markedet i henhold til harmoniserte standarder (hENs). Som en følge av EØS-avtalen gjelder også forordningen i Norge, og den er implementert i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk. 

– Gruppen har blitt enige om et felles digitalt format for CE-merking av byggevarer. Vi har kommet frem til en CEN Workshop Agreement (CWA) som nå er publisert i CEN, sier arbeidsgruppens sekretær Lisbet Landfald fra Standard Norge.

Paul Surin fra Byggevareindustriens europeiske sammenslutning, Construction Products Europe (CPE) har ledet denne arbeidsgruppen sammen med Landfald.

Enklere prosess med smart CE-merking

Publikasjonen CWA 17316: 2018 Smart CE-marking for construction products gir en kobling mellom produktet og dets ytelseserklæring (Declaration of Performance,DoP) i et digitalt, maskin- og menneskelesbart format (XML). Det gir designere, entreprenører, sluttbrukere og offentlige myndigheter lett tilgang til, i kombinasjon med passende digitale verktøy, å vurdere DoP-informasjon på en brukervennlig og målrettet måte. I tillegg bidrar smart CE-merking til at designere og produsenter overholder dokumentasjonsplikten og reduserer den administrative belastningen.

Smart CE-merking vil forenkle utviklingen av digitale verktøy. Det muliggjør produktsporing, gir en direkte kobling til produsenter og er BIM-kompatibel.

Aktuelt for andre sektorer

CWA vil nå bli vurdert av andre europeiske standardiseringskomiteer, blant andre TC 442, som jobber med BIM,  for utvikling av frivillig, smart CE-merking for spesifikke produkter. 
Dette arbeidet og den CWA-en som nå er utarbeidet, kan åpne for lignende utviklinger i andre sektorer.

Dette prosjektet ble initiert av byggevareindustriens europeiske sammenslutning, Construction Products Europe (CPE). Arbeidet er finansiert av deltakerne og av CPE, som har bidratt til at det ferdige dokumentet gjøres gratis tilgjengelig på CEN sin nettside.

CWA 17316: 2018 Smart CE marking for construction products kan lastes ned gratis her

Sist oppdatert: 2018-09-03

CWA 17316:2018

Standard

NOK 0,00 (eks. mva)

Smart CE-merking for byggevarer

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-07-04)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang