Vask av servant på bad

Rengjøringsstandarden - en ren suksess

Den felles, nordiske standarden NS-INSTA 800:2010 Rengjøringskvalitet - System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet har vært en suksess som verktøy for forbedret kvalitet på rengjøring. Nå er standarden revidert og har blitt delt i to separate deler.

Standarden har vært i bruk i et stadig større omfang i alle de nordiske landene, men det meldte seg etter hvert et behov for en forenkling og revisjon basert på erfaringene med bruken. Det ble startet et nordisk revisjonsarbeid og nå foreligger standarden i ny og skinnende utgave. Den nye utgaven er organisert i to deler, hvor den ene delen beskriver rengjøringskvalitet og den andre omhandler krav til samsvarsvurdering.

På norsk heter de to delene hhv. NS-INSTA 800-1:2018 Rengjøringskvalitet - Del 1: System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet, og NS INSTA 800-2:2018 Rengjøringskvalitet - Del 2: Sertifisering av organisasjoner og personer som anvender NS-INSTA 800-1 - Krav til samsvarsvurdering og etterlevelse.

De to delstandardene er skrevet og utgitt på engelsk. Arbeidet med å oversette dem til norsk er imidlertid allerede igangsatt, og Standard Norge har som mål å få oversettelsene ferdig i løpet av høsten.

Nasjonale tillegg

I tillegg til at INSTA 800 ble delt i to, er en viktig endring at det er innarbeidet nasjonale tillegg. Det norske nasjonale tillegget innebærer en definering og presisering av termen «ikke tilgjengelig sted». Eksempler på steder som ikke er tilgjengelige for rengjøring, og også unntakene, er nå gitt i den nye utgaven av standarden.

Rengjøringskvalitet (del 1)

I del 1 av standarden har vi funnet plass til noen nye definisjoner. Blant annet av begrepene "rengjøring" og "kvalitetsfrekvens». I tillegget er vurderingen av urenhetsgruppen "flate-smuss" endret og tydeliggjort. Det er innarbeidet en ny tabell i orienteringskapitelet som forklarer status og bruksområde til de forskjellige delene, og det skilles heller ikke lenger mellom vanskelige og lett tilgjengelige steder.

Det er også innarbeidet et nytt punkt om total inspeksjon. Samtidig er ulike krav til kontrakt utdypet, og disse kravene er for oversiktens skyld flyttet til et eget punkt. Til sist kan nevnes at tillegg D er redusert, og tillegget omfatter nå kun tre målemetoder. Dette er målemetoder av støv, friksjon og glans.

Samsvarsvurdering (del 2)

Hensikten med del 2 er å sikre at både personer og firma har kunnskap, systemer og verktøy, slik at del 1 brukes på riktig måte. Det er viktig å merke seg at tillegget i denne delen er normativt.

Solid norsk deltakelse

Initiativet til gjennomgangen og oppgraderingen av INSTA 800 fra 2010 kom fra Danmark, og det er også vår danske søsterorganisasjon Dansk Standard som har ledet arbeidet. Representanter fra alle de nordiske landene har deltatt, men det må kunne sies at den norske komiteen og de norske ekspertene på området har vært en meget solid bidragsyter i revisjonsarbeidet.  

Sist oppdatert: 2019-03-19

NOK 775,00 (eks. mva)

Rengjøringskvalitet - Del 1: System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Rengjøringskvalitet - Del 2: Sertifisering av organisasjoner og personer som anvender NS-INSTA 800-1 - Krav til samsvarsvurdering og etterlevelse

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang