Taktile ledelinjer på en lufthavn
Taktile ledelinjer på en lufthavn. Her vist fra nå nedlagte Moss Lufthavn Rygge (Foto: Arne Nesje)

Nye utgaver av standardene for universell utforming av bygninger lansert

Standardene for universell utforming av byggverk, NS 11001-1 og NS 11001-2 for hhv. arbeids- og publikumsbygninger, og boliger, har kommet i nye utgaver. Disse ble lansert 17. oktober og her kan du finne presentasjonene fra møtet.

Universell utforming gir økt tilgjengelighet for alle 

Universell utforming av byggverk er et viktig verktøy som spesifiserer krav til bygninger, omgivelser, varer og tjenester i henhold til samfunnets behov og ønsker. De forrige utgavene, fra 2009, ble godt tatt imot og har gjort samfunnet vårt mer tilgjengelig for alle mennesker, uavhengig av funksjonsbehov.

Etter noen års erfaring med de første utgaven har de nå blitt revidert og dette er noen av endringene:

  • Mange bestemmelser i standardene er klargjort og presisert
  • De normative referansene er oppdatert
  • Det er lagt til orienterende punkter om ulike funksjonsnedsettelser og utfyllende tillegg om disse
  • Det er utarbeidet nye temaer med bestemmelser og illustrasjoner.
  • Del 1 har to nye informative tillegg som handler om henholdsvis vernede bygninger og betydningen av variert bruk av lys, farger og materialer
  • Del 2 har et nytt tillegg om variert bruk av lys, farger og materialer

Endringer i befolkingen gir endrede utfordringer 

Befolkningsutviklingen i Norge tilsier en jevnt økende andel eldre i samfunnet. Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) var det 875 000 personer over 65 år i Norge i 2017. Dette utgjør ca. 17 % av den totale befolkningen. Ifølge beregninger fra SSB vil denne aldersgruppen øke til i ca. 1,4 millioner i 2040.

En økende andel arbeidstakere kommer til å arbeide fram til de fyller 70 år, blant annet som følge av bedre helse. Større andel aktive eldre i befolkningen betyr også en dreining når det gjelder behovene i markedet, og de eldre er en viktig forbrukergruppe som det må tas hensyn til.

Bygningsmassen i Norge fornyes med ca. 1 % i året. Konsekvensen av dette er en langsom fornyelse. Fornyelsen bør lede til et nivå som kan ansees som universell utforming og likestilte bruksmuligheter både for arbeidsbygninger og boliger. Det er av samfunnsmessig betydning å oppnå best mulig løsning for alle så raskt som mulig.

Hvem har nytte av standardene?  

Begge standardene er relevante for bygningseiere/oppdragsgivere slik at både bruker- og driverperspektivet blir bedre tatt hensyn til. På den måten tilrettelegges det for flere brukergrupper, og det vil styrke eiendommens brukerverdi og brukstid. Forbrukere kan også bruke standardene som referansedokumenter for å fremme gode brukerløsninger.

Presentasjoner og video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Lars Aasness i Standard Norge.

Sist oppdatert: 2018-12-10

NS 11001-1:2018

Standard

NOK 1 375,00 (eks. mva)

Universell utforming av byggverk - Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 11001-2:2018

Standard

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Universell utforming av byggverk - Del 2: Boliger

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang