2018 Nyheter

 

Si din mening om utkastet til ny versjon av NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) - Prosjektering og gjennomføring. Fristen er 20. desember.

2018-11-24

Mer om Ny versjon av ITB-standarden, NS 3935, er på høring
 

Hvor store vibrasjoner tåler en bygning? For å skaffe grunnlagsdata til Norsk Standard for vibrasjoner samarbeider Multiconsult, NGI, Solør videregående skole og Standard Norge om fullskala sprengningsforsøk.

2018-11-23

Mer om Norsk Standard for vibrasjoner revideres med sprengstoff
 

Norsk Standard for akustiske krav til musikkrom har vekket interesse i utlandet. Standarden er allerede tatt i bruk i flere andre land. Nå blir den internasjonal standard.

2018-10-30

Mer om Verden vil ha norsk musikkrom-standard
 

Den norske bygningsmassen er en viktig kulturell og materiell ressurs. Mange bygninger har kulturminneverdi på grunn av historiske, arkitektoniske eller kulturelle forhold. Standarden NS-EN 16883 Bevaring av kulturminner - Veiledning for forbedring av historiske bygningers energiytelse gir veiledning for forbedring av energiytelsen i disse bygningene.

2018-10-30

Mer om Forbedring av energiytelse i historiske bygninger
 

Standardene for universell utforming av byggverk, NS 11001-1 og NS 11001-2 for hhv. arbeids- og publikumsbygninger, og boliger, har kommet i nye utgaver. Disse ble lansert 17. oktober og her kan du finne presentasjonene fra møtet.

2018-10-17

Mer om Nye utgaver av standardene for universell utforming av bygninger lansert
 

Byggenæringen er helt sentral i utformingen av morgendagens lavutslippssamfunn, og med den nye norske standarden NS 3720, har vi fått en metodikk for beregning av bygningers klimagassutslipp gjennom hele bygningens livsløp. Torsdag 11. oktober ble standarden lansert på et eget frokostmøte, hvor Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten i Oslo kommune, fikk overrakt standarden

2018-10-11

Mer om Ny Norsk Standard for klimagassberegninger for bygninger lansert
 

Etter spennende avstemninger overtar Norge nå det prestisjetunge vervet som leder av den viktigste betongkomiteen i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN. Standard Norges Vivian Meløysund vil bli prosjektleder for arbeidet.

2018-09-20

Mer om Norge posisjonerer seg i viktig europeisk arbeid innenfor betong
 

En europeisk arbeidsgruppe har utviklet et digitalt format for produktinformasjon for byggevarer. I praksis betyr dette at mye detaljert informasjon kan gjøres tilgjengelig digitalt og lettere utnyttes til sitt fulle potensiale.

2018-08-28

Mer om Enige om smart CE-merking av byggevarer
 

Den felles, nordiske standarden NS-INSTA 800:2010 Rengjøringskvalitet - System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet har vært en suksess som verktøy for forbedret kvalitet på rengjøring. Nå er standarden revidert og har blitt delt i to separate deler.

2018-08-20

Mer om Rengjøringsstandarden - en ren suksess
 

Standardene for universell utforming av byggverk har etter 9 år endelig kommet i nye utgaver. Forrige utgaver fra 2009 ble tatt svært godt imot og har gjort samfunnet vårt mer tilgjengelig for alle mennesker, uavhengig av funksjonsbehov. Nå skal 2018-utgavene gi et ytterligere løft.

2018-06-26

Mer om Nye utgaver av NS 11001 – del 1 og del 2
1 2 3 > »