Standardisert språk og leveranser i byggeprosessen

Byggeprosesser er langvarige og kompliserte prosjekter som omfatter en rekke ulike aktører som må involveres på ulike stadier i prosessen. Selv om et tiltak kan bygges på mange ulike måter, er det en rekke fellestrekk og forutsetninger som er sammenfallende. Standard Norge etablerer nå en ny standardiseringskomite, SN/K 371 Steg og leveranser i byggeprosessen, for å se nærmere på muligheten til å utvikle en standard som beskriver prosessene og leveransene i byggeprosessen.

Målet med en eventuell standard vil være å bidra til et felles språk hos aktørene, gi en bedre forståelse av helheten i prosessen, og hvordan det enkeltes bidrag er en del av en helhet.

Det investeres ofte mye tid og penger i en byggeprosess, og ved å utvikle standarder på området kan aktørene fokusere på det de kan best – å gjennomføre prosjektet. Standardisering kan bidra til bedre samarbeid og lønnsomhet i bransjen, og å hindre feil, misforståelser og tvister.

Kontaktperson i standard Norge er prosjektleder Henning Solheim.

Sist oppdatert: 2020-03-16