2017 Nyheter

 

I høst og vinter har det kommet to nye standarder for faste brannslokkesystemer prNS-EN 15004-1:2016 og NS-EN 16750:2017.

2017-12-12

Mer om To nye standarder for faste brannslokkesystemer
 

Her får du et utvalg av nye og reviderte standarder og veiledninger som kom i 2017, og som er aktuelle for deg som jobber i bygg, anlegg og eiendomsbransjen.

2017-12-07

Mer om Nytt og nyttig for bygg, anlegg og eiendom i 2017
 

Standard Norge har nylig utgitt en veiledning til NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Veiledningen gir støtte ved utarbeidelse av beskrivelser og vil bidra til at de blir bedre, gi færre uklarheter og dermed redusere faren for konflikt mellom tilbyder og oppdragsgiver. Denne veiledning og NS 3420 som bidrag til digitalisering av byggenæringen ble presentert på et frokostmøte 2. november.

2017-11-02

Mer om NS 3420 - gode beskrivelser for framtidens byggenæring
 

Kjell Ivar Bakkmoen, Sykehusbygg HF, ble mandag 30. oktober tildelt "SO certificate of appreciation", og takket av etter 11 år som leder for den internasjonale standardiseringskomiteen innenfor BIM, ISO/TC 59/SC 13. Dette er en anerkjennelse fra ISO for den store innsatsen han har lagt ned i utviklingen av internasjonale standarder for BIM.

2017-10-31

Mer om Kjell Ivar Bakkmoen hedret for sin innsats i ISO
 

Standard Norge gratulerer Ole-Herman Bjor fra Norsonic AS med Kongens fortjenstmedalje.

2017-10-24

Mer om Fikk Kongens heder for standardisering
 

BAE-næringen har nå blitt enige om et digitalt veikart, og Standard Norge har sammen flere aktører fra næringen signert veikartet.

2017-10-19

Mer om Standard Norge signerer digitalt veikart for BAE-næringen
 

Hvor bærekraftige er byggene vi bor og jobber i? Under norsk ledelse har internasjonale eksperter blitt enige om en metode for å vurdere byggevarers bærekraft.

2017-10-19

Mer om En bærekraftig framtid med grønnere bygg
 

Både norske standarder (NS) og Byggforskserien er viktige redskaper for alle som er tilknyttet byggenæringen. - Byggenæringen trenger begge produktene i tillegg til et godt regelverk for å bygge bærekraftig og smart, sier administrerende direktør Jacob Mehus i Standard Norge.

2017-09-28

Mer om Standard Norge og SINTEF Byggforsk formaliserer samarbeidet
 

Korrekt bruk av NS 3420 bidrar til å skape klare og entydige beskrivelser. Få hjelp til å lage bedre beskrivelser og unngå konflikter med denne nye veiledningen til NS 3420.

2017-09-19

Mer om Ny veiledning til NS 3420
 

Standarden, NS 3926, er nylig revidert og utgitt i to deler, del 1 for planlegging og utforming og del 2 for laboratoriemåling av etterlysende produkter. Det er gjort flere endringer i innholdet.

2017-09-13

Mer om Ny utgave av Norsk Standard for visuelle ledesystemer for rømning i byggverk
1 2 3 > »