2014

 

Under finner du oversikt over standarder for kulde- og varmepumpeinstallasjoner. Standardene kan kjøpes enkeltvis eller legges til i et abonnement på web.

2020-01-01

Mer om Standarder for kulde- og varmepumpeinstallasjoner (RIV)
 

Standard Norge inviterer deg som bruker av NS 3420 til å si din mening om hvordan standarden kan bli bedre.

2014-12-17

Mer om Hvordan NS 3420 kan bli bedre
 

Standardene er aktuelle for deg som gjennomfører fuktmålinger i bygninger, både i forbindelse med nybygg og fukt-/vannskader i eksisterende bygninger. Både rådgivende ingeniører, takstmenn, gulvleggere, entreprenører, konsulenter og skadebegrensningsfirmaer har god nytte av disse to standardene.

2014-12-08

Mer om NS 3511 og NS 3512 - standarder for måling av fukt i betong og trekonstruksjoner
 

Standard Norge har utgitt tre standarder for styring og analyse av risiko for «tilsiktede uønskede handlinger», dvs. handlinger som utøves med hensikt og mål om å skade noen. Formålet med standardene er å redusere risikoen og øke sikkerheten for samfunnet som helhet.

2014-11-11

Mer om Risikostandarder knyttet til «uønskede handlinger» og samfunnssikkerhet
 

Jobber du innenfor helsetjenester, bedriftshelsetjenesten, spesialisthelsetjenester (spesialisert hørselssentral, hørselskontroll), forskning eller er under utdanning til noen av disse tjenestene? Da er dette viktige standarder for deg.

2014-11-06

Mer om Oversikt over standarder for hørselsmåling
 

Driver du en liten bedrift har du sikkert opplevd å få prisforespørsel fra oppdragsgiver der NS 3420 har blitt brukt som beregningsgrunnlag. Som oftest inneholder ikke en slik forespørsel nok informasjon til at du kan være trygg på at du priser riktig når du skal gi anbud. For å bli trygg på at du gir riktige priser bør du ha tilgang til NS 3420.

2014-10-01

Mer om Nå kan du som driver bedrift med opp til 3 ansatte få tilgang til NS 3420 for en rimeligere pris!
 

Et nordisk prosjekt initiert av de fem nordiske statsministerne har ledet fram til tre standardiseringsprosjekter: bærekraftig rehabilitering, inneklima og miljøvaredeklarasjoner for byggevarer. Dokumentene er på høring fram til 13. oktober.

2014-09-24

Mer om Norden setter standarden for bærekraft- og miljøstandardisering
 

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er en av byggenæringens viktigste standarder, og 1. september utgir Standard Norge nye og reviderte deler av standarden.

2014-09-02

Mer om NS 3420 – hva er nytt høsten 2014?
 

Norske bygg og anlegg står på variert byggegrunn. I Bjørvika har den mye omtalte leirgrunnen sunket, og målinger NGI har gjort viser store horisontale forskyvninger. Også andre byer som Drammen, Tønsberg og Fredrikstad ligger i følge NGI på bløt leire. Ved byggearbeider er det en risiko for at vibrasjoner kan utløse setninger og skader på bygg og anlegg. Nå har vi fått en ny Norsk Standard med grenseverdier for vibrasjoner.

2014-08-20

Mer om På trygg grunn
 

Standarden, NS 3070-1 Samordning av ledninger i grunnen – Avstandskrav omfatter rør og ledninger for vann og avløp, ekom, fjenvarme, gass, strøm og avfallstransport.

2014-07-17

Mer om Ny Norsk Standard med felles regler for plassering av ledninger i veger og gater, på høring
1 2 3 4 > »