Bygg, anlegg og eiendom

 

Vi ønsker bred deltakelse når vi skal revidere NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del Q: Tømrerarbeider. Ta kontakt om du eller din virksomhet vil delta i dette arbeidet!

2022-08-31

Mer om Nå starter vi revisjon av NS 3420 for tømrerarbeider
 

Vi ønsker bred deltakelse når vi skal revidere NS 3420-N Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del N: Mur- og flisarbeider. Ta kontakt om du eller din virksomhet vil delta i dette arbeidet!

2022-08-29

Mer om Nå starter vi revisjon av NS 3420 for mur- og flisarbeider
 

Nå har NS 3456 for dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger og tilhørende uteområder kommet ut i ny utgave.

2022-08-08

Mer om Ny utgave av standarden for FDVU-dokumentasjon
 

Norsk Standard NS 3420-G for grunnarbeider er for tiden under revisjon. Revisjonen har medført at standarden deles i åtte. Den første av disse nye delstandardene, NS 3420-GK Grunnarbeider – Peler, er nå på høring fram til 1. oktober.

2022-07-01

Mer om NS 3420-GK er revidert og på høring
 

SN-CEN/TR 15350 gir retningslinjer for å estimere og dokumentere daglig vibrasjonseksponering som skyldes bruken av kraftdrevne håndholdte verktøy og håndstyrte maskiner på arbeidsplasser. Nå er den tekniske rapporten oversatt til norsk.

2022-06-17

Mer om Teknisk rapport om mekaniske vibrasjoner oversatt til norsk
 

Byggedagene 2022 avholdes onsdag 22. juni på Clarion Hotel The Hub i Oslo. Etter et par år uten et skikkelig treff, håper arrangørene at alt blir som før, selv om Plaza – hvor Byggedagene vanligvis er – ikke var tilgjengelig i år.

2022-06-13

Mer om Standard Norge deltar på Byggedagene
 

Vi har nå tre dokumenter på betongområdet på høring fram til 31. juli. Det ene er forslag til en Norsk Standard for delmaterialet til betong og to forslag til nasjonale tillegg til standarder som omhandler henholdsvis betongblandinger og betongpeler.

2022-06-01

Mer om Standarder for betong på høring
 

Standarder for klassifikasjon vil være sentralt for å få fullt utbytte av bygningsinformasjonsmodellene (BIM) som nå etableres rutinemessig i mange nye byggeprosjekter. Nå er standarden for struktureringsprinsipper og referansebetingelser i bygg og anlegg med installasjoner, NS-ISO 81346-12, oversatt til norsk.

2022-05-23

Mer om En standard i serien for klassifikasjon av byggverk oversatt til norsk
 

En ny internasjonal standard skal bidra til å tilgjengeliggjøre miljødata og informasjon fra miljødeklarasjoner (EPDer) i byggevarer for bruk i BIM. Det hele startet med en norsk idé.

2022-05-16

Mer om Ny internasjonal standard for bruk av miljødata i byggevarer
 

ISO 41012 hjelper deg med ressursvalg og når du skal beskrive krav til fasilitetstjenester, inngå avtale og følge den opp. Nå er standarden oversatt til norsk.

2022-04-29

Mer om Enklere med avtaler om fasilitetsstyring med ISO 41012