Bygg, anlegg og eiendom

 

En ny internasjonal standard skal bidra til å tilgjengeliggjøre miljødata og informasjon fra miljødeklarasjoner (EPDer) i byggevarer for bruk i BIM. Det hele startet med en norsk idé.

2022-05-16

Mer om Ny internasjonal standard for bruk av miljødata i byggevarer
 

ISO 41012 hjelper deg med ressursvalg og når du skal beskrive krav til fasilitetstjenester, inngå avtale og følge den opp. Nå er standarden oversatt til norsk.

2022-04-29

Mer om Enklere med avtaler om fasilitetsstyring med ISO 41012
 

NS-EN 206 gjelder for betong til plasstøpte konstruksjoner, prefabrikkerte konstruksjoner og lastbærende produkter for bygg- og anleggskonstruksjoner. Nå har gjeldende utgave av standarden blitt oversatt til norsk.

2022-03-28

Mer om Betongstandarden NS-EN 206:2013+A2:2021+NA:2021 oversatt til norsk
 

NS 3451 fastlegger inndeling i bygnings- og installasjonsdeler for systematisering, klassifisering og koding av informasjon som omfatter de fysiske delene av bygningen og tilhørende uteområder. En revidert utgave av standarden er nylig utgitt.

2022-03-24

Mer om Bygningsdelstabellen NS 3451 i ny utvidet utgave
 

Standard Norge ønsker tilbakemeldinger om det er behov for å revidere standarden NS 3420-YB som omfatter bygningsautomatisering og -sikkerhet.

2022-03-21

Mer om Skal vi revidere standarden for bygningsautomatisering og -sikkerhet?
 

NS 3467 beskriver et rammeverk med ti steg gjennom hele livssyklusen til et byggverk. Standarden tar utgangspunkt i fasenormen «Neste Steg» og «Steg for steg – veien til gode reguleringsplaner» som ble utviklet på oppdrag av Bygg21 i 2015–2019. Du eller din virksomhet har mulighet til å komme med høringskommentarer innen 16. mai.

2022-03-10

Mer om Forslag til Norsk Standard om steg og leveranser i byggverkets livssyklus er på høring
 

Mange ulykker kunne vært unngått hvis lekeplasseiere var mer bevisste på sitt ansvar for trygg drift av lekeplasser, som krever kunnskap og gode kontrollrutiner. Standarder og forskrifter har æren av at det er færre ulykker på lekeplasser i dag enn før, men det er fortsatt en vei å gå.

2022-03-10

Mer om Tryggere lekeplasser med standarder
 

SN/TS 3032 er en ny norsk teknisk spesifikasjon om beregning av bygningers effektbehov. Den vil være viktig del av Enovas nye energimerkeordning for bygninger som kommer senere i år.

2022-02-15

Mer om Ny teknisk spesifikasjon om bygningers effektbehov
 

NS 9611 er en ny Norsk Standard for sikring av verktøy og annet utstyr ved arbeid i høyden. Standarden har krav til utforming, styrke og testing av sikringskomponenter.

2022-02-14

Mer om Ny Norsk Standard for sikring av verktøy i høyden
 

I desember kom det ut en ny revidert utgave av SN-NSPEK 3031.

2022-02-11

Mer om Revidert utgave av Norsk Spesifikasjon for beregning av bygningers energibehov og energiforsyning