Mennesker i møterom
Foto: Nicolas Torrenc

Rapportering av menneskelig kapital i norsk versjon

Vi lanserer nå den norske versjonen av den første internasjonale veilederen for rapportering av humankapital – NS-ISO 30414 Rapportering av menneskelig kapital. Standarden hjelper å få et klart bilde av det faktiske bidraget til menneskelig kapital i virksomheter.

Standarden gir retningslinjer for intern og ekstern rapportering av menneskelig kapital og omhandler retningslinjer for kjerneområder innen HR som organisasjonskultur, rekruttering, produktivitet, HMS og ledelse. Hensikten med standarden er å gi virksomheter en bedre forståelse av deres innvirkning på personalet og bidra til å maksimere ansattes bidrag for langsiktig suksess.

Standarden gir innsikt i utvalgte områder det bør rapporteres på med eksempler, herunder samsvar og etikk, kostnader, mangfold, ledelse, organisasjonskultur, HMS, medarbeidertilfredshet, produktivitet, rekruttering, mobilitet og turnover, ferdigheter og evner, overlevering til nye medarbeidere og tilgjengelig arbeidsstyrke.

Innenfor kategoriene vil ulike faktorer påvirke målingene, for eksempel risikovurderinger, økning eller reduksjon av antall ansatte, leveranser, ansattes bærekraft, spesifikke ferdigheter, arbeidsforhold, ansattes tillit og engasjement.

Les mer på fagsiden

Sist oppdatert: 2021-09-29

NOK 1 999,00 (eks. mva)

Personalledelse — Retningslinjer for intern og ekstern rapportering av menneskelig kapital

SpråkNorskUtgave: 1 (2021-09-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 650,00 (eks. mva)

Personalledelse - Retningslinjer for intern og ekstern rapportering av menneskelig kapital

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang