2021 Nyheter

 

Det har nå kommet en standard som hjelper virksomheter å oppdage og håndtere negative psykososiale forhold. Standarden er basert på den internasjonale standarden for arbeidsmiljø, ISO 45001.

2021-12-09

Mer om Verdens første internasjonale standard om psykososialt arbeidsmiljø
 

Vi lanserer nå den norske versjonen av den første internasjonale veilederen for rapportering av humankapital – NS-ISO 30414 Rapportering av menneskelig kapital. Standarden hjelper å få et klart bilde av det faktiske bidraget til menneskelig kapital i virksomheter.

2021-09-29

Mer om Rapportering av menneskelig kapital i norsk versjon
 

En ny veiledning skal hjelpe små virksomheter å få mest mulig ut av den internasjonale arbeidsmiljøstandarden ISO 45001.

2021-03-05

Mer om Veiledning til ISO 45001 hjelper små organisasjoner å skape sikre og gode arbeidsplasser
 

Er din bedrift fremdeles sertifisert i henhold til OHSAS 18001 Styringssystemer for arbeidsmiljø? Nå er snart den treårige overgangsperioden over, og sertifikatet vil ikke lenger være gyldig etter 30. september 2021.

2021-02-08

Mer om 30. september går sertifiseringer etter OHSAS 18001 ut
 

Denne standarden samler internasjonal beste praksis for hvordan organisasjoner kan håndtere helse og sikkerhet til ansatte og interessenter under COVID-19-pandemien, og er ment å utfylle eksisterende nasjonalt regelverk og retningslinjer.

2021-01-28

Mer om Ny standard om helse og sikkerhet på arbeidsplassen under COVID-19