Nyheter 2021

 

Denne standarden, NS 9611 Sikring av verktøy og utstyr ved arbeid i høyden, er på høring fram til 15. november. Du og din virksomhet kan komme med innspill på forlaget.

2021-09-16

Mer om Ny Norsk Standard for sikring ved arbeid i høyden er på høring
 

En ny veiledning skal hjelpe små virksomheter å få mest mulig ut av den internasjonale arbeidsmiljøstandarden ISO 45001.

2021-03-05

Mer om Veiledning til ISO 45001 hjelper små organisasjoner å skape sikre og gode arbeidsplasser
 

Er din bedrift fremdeles sertifisert i henhold til OHSAS 18001 Styringssystemer for arbeidsmiljø? Nå er snart den treårige overgangsperioden over, og sertifikatet vil ikke lenger være gyldig etter 30. september 2021.

2021-02-08

Mer om 30. september går sertifiseringer etter OHSAS 18001 ut
 

Denne standarden samler internasjonal beste praksis for hvordan organisasjoner kan håndtere helse og sikkerhet til ansatte og interessenter under COVID-19-pandemien, og er ment å utfylle eksisterende nasjonalt regelverk og retningslinjer.

2021-01-28

Mer om Ny standard om helse og sikkerhet på arbeidsplassen under COVID-19