Modell skrevet på glasstavle

Norsk Standard for coaching på høring

Coaching er et fag i utvikling. Vi har nå ute på høring et forslag til standard som omfatter hvilken kompetanse en coach skal ha. Målet med standarden er å bidra til å heve kvaliteten på coachingtjenester ved å synliggjøre for kundene hvilken kompetanse de kan forvente at en coach har. For coacher kan standarden bidra til å bedre kvaliteten på de tjenestene som tilbys.

Kravene i standarden, NS 11251:2022 Coaching – Krav til kompetanse, er inndelt i ulike fagområder, og er supplert med mengdekrav til utdannelse innenfor de ulike områdene. Dette er gjort for å angi et minstekrav til en profesjonell coach. Vi inviterer nå alle som kan ha interesse av standarden til å komme med tilbakemelding på forslaget.

Coaching er et fag i utvikling. I tillegg til denne standarden, planlegger vi derfor også å utvikle flere standarder innenfor coaching.

Høringsforslaget

Forslaget til standard, som benevnes prNS 11251 når den er på høring, er utarbeidet av Standard Norges komité SN/K 258 Coaching. Leder av komiteen er Paal Leveraas som driver eget coachingfirma. Standarden er på høring fram til 11. september 2022. Last ned høringsforslaget på vår gratis tjeneste “Standarder på høring”. Det eneste som kreves er at du er registrert som bruker av tjenesten.

Standard Morgen: Ny Norsk Standard for coaching på høring

Bli med på gratis webinar 30. august. Da inviterer vi til høringsmøte hvor du kan få høre mer om forslaget og hvordan du kan melde inn høringskommentarer.

Les mer om webinaret

Sist oppdatert: 2022-08-01