Fire personer rundt et bord

Kan innovasjon standardiseres?

Innovasjon er nøkkelen for norske og internasjonale bedrifter som ønsker å styrke sin konkurranseevne inn i de neste tiårene, men kan innovasjon standardiseres? Vi mener ja, og inviterte til et digitalt frokostmøte om dette 16. juni, og her kan du finne presentasjonene fra møtet.

Det er lett å tro at innovasjon og banebrytende nye oppfinnelser kommer fra frie tanker og kaos, men bedrifter som lykkes over tid og avler gjennombrudd og innovasjoner, har ofte god orden og struktur. Standardisering innenfor innovasjonsledelse handler om å jobbe systematisk med innovasjon. Det handler blant annet om å jobbe strukturert med terminologi, medarbeiderdrevet innovasjon og nødvendige prosesser for kvalitetssikring og kompetanseutvikling.

Innlegg på frokostmøtet

Standardisering og forskning
Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør næringsliv og nyskaping, Norges forskningsråd
Standardisering og IPR
Otto Scharff, avdelingsdirektør, Patentstyret
Standardisering og konkurranselovgivningen
Kjell Jostein Sunnevåg, direktør eksterne relasjoner, Konkurransetilsynet
Standardisering, innovasjon og offentlig-privat samarbeid
Jorunn Birgitte Gjessing-Johnrud, spesialrådgiver, Innovasjon Norge
Partnerskap for radikal innovasjon - nye utfordringer krever nye løsninger
Monica Fossnes Petersson, programdirektør, KS
Innovasjon kan standardiseres – sju grep som de beste lykkes med
Truls Berg, leder av Open Innovation Lab Norway og leder for Standard Norges komité for innovasjonsledelse
Marthe Hagberg, prosjektleder i Standard Norge

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Marthe Hagberg per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.

Sist oppdatert: 2020-06-25