Kvinne ser på bilder av mange mennesker

Framtidens arbeidsliv

Hvordan vil framtidens arbeidsliv bli og hvordan kan du som leder bruke standarder for å legge til rette for livslang læring og utnyttelse av mangfold? Dette var tema på et frokostmøte 7. mai 2020. Her kan du finne presentasjonene som ble holdt.

En organisasjons kunnskap er i ferd med å bli et avgjørende konkurransefortrinn når det gjelder effektivitet, økt samarbeid og konkurranse. Kunnskap gjør det mulig å ta effektive beslutninger, bidrar til forbedring av prosessene, skaper robusthet og tilpasningsevne, og kan til og med bli et produkt i seg selv. Økt tilgang til kunnskap vil skape muligheter for faglig utvikling for personer i organisasjonen gjennom læring, praksis og utveksling.

Verden står ovenfor nye utfordringer, både når det gjelder klimaavtrykk og pandemier, i tillegg til at arbeidsstokken i mange organisasjoner stadig blir mer globalisert. Samtidig utvikles det hele tiden nye verktøy for samhandling, som både tvinger fram og legger til rette for nye måter å samhandle på. Hvordan skal et slikt framtidig arbeidsliv ledes på en best mulig måte?

Standarder knyttet til HR er effektive virkemidler for å jobbe systematisk med organisasjonens policy, praksis og systemer som påvirker de ansattes adferd, holdning og prestasjoner. NS-ISO 30401:2018 Ledelsessystemer for kunnskap - Krav er et eksempel på en standard som kan kombineres med andre ledelsesstandarder og danne grunnlag for sertifisering. Formålet med standarden er å støtte organisasjoner i å utvikle et ledelsessystem som på en effektiv måte fremmer og muliggjør verdiskaping gjennom kunnskap. Dette er viktig både for å dele praksis, ekspertise og læring på tvers av organisasjonsgrenser og fysiske avstander mellom de ansatte.

En annen standard i familien av ledelsesstandarder er NS 11201:2018 Ledelsessystemer for mangfold – Krav. Standarden viser hvordan organisasjoner skal knytte mangfoldet til verdiskapning og oppgaveløsning. Standarden spesifiserer krav til ledelsessystemer for mangfold, og det gir et rammeverk for hvordan en organisasjon kan etablere, implementere, gjennomføre, overvåke, vedlikeholde og forbedre systemet.

Her kan du se hvem som holdt innlegg på frokostmøtet og laste ned innleggene til de som presenterte.

Program

Det er gjort endringer i programmet etter at det første gang ble publisert.

Ledelse av fremtidens arbeidsliv
Jacob Mehus, administrerende direktør, Standard Norge
(ble holdt kun muntlig)
Framtidens arbeidsliv - hvilke tanker har fagbevegelsen?
Trude Tinnlund, LO-sekretær, LO (og deltaker i NOU-utvalget som jobber med temaet)
(ble holdt kun muntlig) 
Kompetansepolitikk og systemet for å lære hele livet ut
Margrethe Marstrøm Svensrud, Kompetanse Norge
Den norsk modellen
Roger Bjørnstad, sjefsøkonom, LO
Strategisk kompetanseutvikling i NAV
Catherine Janson, avdelingsdirektør i NAV, IT design og utvikling
Ledelse av mangfold i praksis
Lene Trollnes, Yara, sertifisert mangfoldsleder

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om dette temaet, kan du kontakte prosjektleder Marthe F. Hagberg eller leder markeds- og forretningsutvikling Inger Jakobsen i Standard Norge.

Sist oppdatert: 2020-05-08

NOK 898,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for kunnskap - Krav

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 11201:2018

Standard

NOK 635,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for mangfold - Krav

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 11201:2018

Standard

NOK 898,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for mangfold - Krav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang