2020 Nyheter

 

Innovasjon er nøkkelen for norske og internasjonale bedrifter som ønsker å styrke sin konkurranseevne inn i de neste tiårene, men kan innovasjon standardiseres? Vi mener ja, og inviterte til et digitalt frokostmøte om dette 16. juni, og her kan du finne presentasjonene fra møtet.

2020-06-19

Mer om Kan innovasjon standardiseres?
 

En universell tilgang til et godt lydmiljø gjennom tekniske løsninger er etterlyst av mange. Det finnes flere ulike veiledninger om dette, men kunnskapen om hvordan faktisk planlegging, installasjon, vedlikehold og bruk av ulike løsninger gjennomføres, er lite eller vanskelig tilgjengelig. Nå oppretter vi en ny standardiseringskomité som skal utarbeide en standard med løsninger for dette. Interessen for å delta er stor, og vi har dessverre ikke anledning til å ta inn flere komitémedlemmer nå.

2020-06-15

Mer om Hvordan kan lydtekniske løsninger tilrettelegges bedre for mottakerne?
 

Hvordan vil framtidens arbeidsliv bli og hvordan kan du som leder bruke standarder for å legge til rette for livslang læring og utnyttelse av mangfold? Dette var tema på et frokostmøte 7. mai 2020. Her kan du finne presentasjonene som ble holdt.

2020-05-07

Mer om Framtidens arbeidsliv
 

Det finnes flere ulike internasjonale standarder som kan brukes av alle organisasjoner hvor det jobber mennesker. Nå ønsker vi at Norge skal ta en mer aktiv rolle i det internasjonale standardiseringsarbeidet, og inviterer til oppstartmøte 7. mai!

2020-04-03

Mer om Vil du være med å utvikle internasjonale standarder innenfor HR?
 

Det finnes flere ulike internasjonale HR-standarder som kan brukes av alle organisasjoner hvor det jobber mennesker. Nå ønsker vi at Norge skal ta en mer aktiv rolle i det internasjonale standardiseringsarbeidet. Velkommen til informasjonsmøte 5. februar!

2020-01-17

Mer om Vil du være med å utvikle internasjonale standarder innenfor HR?