2017 Nyheter

 

Fredag 15. desember ble Standard Online AS den aller første organisasjonen i Norge som ble sertifisert i den kommende internasjonale standarden for arbeidsmiljø, ISO 45001. Sertifiseringen ble gjennomført uten avvik.

2017-12-19

Mer om Første organisasjon sertifisert etter nye ISO 45001
 

Vi er i sluttfasen med den nye internasjonale standarden for krav til ledelsessystemer for arbeidsmiljø, ISO 45001. I påvente av den endelige standarden velger vi nå å gjøre forslaget til standard, tilgjengelig.

2017-12-08

Mer om Ledelsessystem for arbeidsmiljø - ISO 45001 – snart ferdig standard
 

Standard Norge har lansert en ny og unik Norsk Standard for fortollingstjenester som setter krav til kompetanse for de involverte.

2017-11-01

Mer om Ny standard definerer kompetansekrav til tollrepresentanter
 

Da ISO 45001 var på høring i 2016 kom det mer enn 3000 kommentarer. Standardiseringskomiteen som er ansvarlig for standarden, ISO/PC 283, har nå bearbeidet teksten og sendt den til ny høring (ISO/DIS2 45001).

2017-05-26

Mer om Ny høring på ISO 45001 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø
 

Utviklingen av smart verneutstyr fører til stadig flere nye produkter på markedet, f.eks. ridehjelmer med sensorer for sammenstøt, brannbekledning med integrert kommunikasjonsutstyr, vernehansker mot kulde med varmeelementer som styres av kroppsvarmen. Nå er det tatt et initiativ til å starte standardiseringsarbeid på området, og du inviteres til å si din mening.

2017-04-25

Mer om Vil du påvirke fremtidens standarder for smart verneutstyr?
 

Senest hvert femte år skal alle standarder tas opp til vurdering. Nå har turen kommet til standarden NS 476, og vi ber om dine synspunkter.

2017-02-17

Mer om Hva skal skje med standarden for godkjenning og sertifisering av inspektører for overflatebehandling?
 

Den europeiske standardiseringskomiteen CEN/TC 447 Horizontal standards for the provision of services startet i 2016. Komiteen søker nå eksperter til tre nyopprettede arbeidsgrupper.

2017-01-10

Mer om Ny komité for anskaffelse av tjenester
 

Betegnelsen delingsøkonomi brukes i dag for å beskrive situasjoner hvor ledig kapasitet av menneskelige, organisatorisk, eller andre ressurser blir samlet, lånt ut, trukket på eller benyttet gjennom et nettverk. ISO invitere til internasjonal workshop i Canada 21. til 23. mars 2017. Norske interessenter oppfordres til å melde seg på.

2017-01-10

Mer om Invitasjon til internasjonal workshop om delingsøkonomi i mars