2014

 

Standard Norge arrangerte 4. desember et frokostseminar i anledning den internasjonale kampanjen #access4all. Tema for seminaret var standardisering og universell utforming, og å vise bredden av de tiltak som er i gang på de forskjellige områdene der universell utforming er relevant.

2014-12-04

Mer om Stor interesse for standardisering og universell utforming
 

I dag inngår universell utforming som fokusområde i mange av Standard Norges aktiviteter. Denne første uken i desember er ISOs Accessibility Week, og vi deltar i den internasjonale kampanjen #access4all for å rette oppmerksomheten mot viktigheten av standarder for universell utforming.

2014-11-30

Mer om #access4all: Internasjonal kampanje om standarder for universell utforming
 

Standard Norge har ansvar for arbeid med å inkludere universell utforming i standardisering i Europa, gjennom arbeidsgruppen CEN/BT/WG 213 Strategic Advisory Group Accessibility (SAGA).

2014-11-27

Mer om Standard Norge leder arbeid for å gjøre Europa mer tilgjengelig
 

Standard Norge har utgitt og utvikler stadig nye standarder for universell utforming. Vi har her laget en oversikt som viser standarder som er viktige for produsenter og utviklere av IKT-løsninger, alle som utgir dokumenter i elektronisk format, byggenæringen og alle som er involvert i universell utforming av bygninger, forvaltning og organisasjoner.

2014-11-27

Mer om Relevante standarder for universell utforming
 

Standard Norge har igangsatt arbeid med en nasjonal standard for utøvelse av tjenester knyttet til området arrangementer, ferie og fritid.

2014-11-27

Mer om Ny standard for universell utforming og likeverdig tilgang til tjenester knyttet til fritid, arrangementer og ferie
 

Standard Norge har igangsatt arbeid med en nasjonal standard for utøvelse av tjenester knyttet til finans og finansrådgivning.

2014-11-25

Mer om Ny standard for universell utforming og finanstjenester
 

Standard Norge har igangsatt arbeid med en nasjonal standard for utøvelse av tjenester knyttet til detaljhandel. Dette omfatter både handel i butikk og netthandel.

2014-11-25

Mer om Ny standard for universell utforming og likeverdig tilgang til tjenester innenfor detaljhandel
 

ISO har gjort Committee Draft (komitéforslag) ISO/CD 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use tilgjengelig.

2014-10-28

Mer om Utkast til ny standard for arbeidsmiljø tilgjengelig nå
 

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN aksepterte i 2013 et mandat (M/517) fra EU-Kommisjonen og EFTA for utvikling av horisontale tjenestestandarder.

2014-06-05

Mer om Spørreundersøkelse om behov for horisontale tjenestestandarder
 

Standarden vil angi krav til et kunnskapsstyringssystem i organisasjoner. Den vil være egnet for alle typer virksomheter, private og offentlige, uavhengig av størrelse, bransje eller fagområder. Standarden vil også være egnet for ideelle organisasjoner.

2014-03-10

Mer om Forslag til nytt standardiseringsprosjekt om kunnskapsstyringssystem (Knowledge Management Systems)
1 2 > »