2013

 

Fire standarder for universell utforming ble lansert 2. desember. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne mener standardene er en viktig veiviser for alle.

2013-12-03

Mer om Alle skal ha samme muligheter
 

Fire nye norske standarder for universell utforming skal bidra til at flere får tilgang til viktige samfunnstjenester.

2013-12-02

Mer om Bedre tilgang til viktige samfunnstjenester
 

Standarder er viktige redskaper for universell utforming. Gjennom standarder kan vi sikre alle likeverdig tilgang til varer og tjenester. Nå lanserer Standard Norge fire nye norske standarder for universell utforming som skal bidra til en enklere hverdag for alle.

2013-11-12

Mer om Lansering: Standarder for et inkluderende samfunn
 

Standarder er viktige redskaper for universell utforming. Gjennom standarder kan vi sikre alle likeverdig tilgang til varer og tjenester.

2013-11-11

Mer om Lansering: Standarder for et inkluderende samfunn
 

Standard Norges har utarbeidet en standard som skal bidra til likeverdig tilgang til tjenester, både når det gjelder de fysiske rammene rundt tjenesteutøvelse og for selve utøvelsen.

2013-06-27

Mer om Standard for likeverdig tilgang til tjenester er lagt ut på høring
 

ISO starter arbeid med å lage en ny internasjonal standard for krav til styringssystem for arbeidsmiljø.

2013-06-27

Mer om Styringssystem for arbeidsmiljø - ny standard
 

Nordic Innovation har en utlysning på prosjekter som viser sammenhengen mellom standarder og innovasjon.

2013-06-10

Mer om Standarder som verktøy for suksess - standarder og innovasjon
 

En rekke internasjonale studier viser at vi gjerne rekrutterer personer som er ganske like oss selv. Ofte stoler vi på magefølelsen.

2013-05-07

Mer om Standard bidrar til åpne rekrutteringsprosesser
 

Hvordan været blir i påsken er det ikke mulig å styre. Men blir det påskesol, som vel de fleste håper på, er det viktig å beskytte øynene. Vårsola er skarp og ikke mindre skarpt blir lyset når det i tillegg reflekteres i snøen.

2013-03-22

Mer om Beskytt øynene i påskesola
 

I en artikkel fra den uavhengige tenketanken European Policy Centre omtales behovet for en ny tilgjengelighetslov i EU, og standardisering spiller en sentral rolle.

2013-03-21

Mer om Europeiske tilgjengelighetslov under utvikling – standardisering sentralt
1 2 > »