2012

 

ISO har gitt ut den internasjonale standarden for ledelinjer: ISO 23599:2012 Assistive products for blind and vision-impaired persons – Tactile walking surface indicators.

2012-08-14

Mer om Taktile ledelinjer
 

<p>Norge har kommet et skritt nærmere ratifisering av FN-konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne. 1. juli 2013 er satt som dato for norsk ratifisering. </p>

2012-05-15

Mer om Norge nærmere ratifisering av FN-konvensjon
 

<p>Standard Norge var til stede ved doktordisputasen over en avhandling om universell utforming i lys av etiske problemstillinger.</p>

2012-05-04

Mer om Doktorgrad om universell utforming
 

Norge har en av verdens største tettheter av fritidsbåter, og nordmenn har lange tradisjoner som båtbyggere.

2012-04-18

Mer om Båtsesongen er i gang
 

Bransjeaktører ønsker at det skal opprettes en norsk standardiseringskomité som skal følge opp det internasjonale arbeidet som foregår på området.

2012-02-08

Mer om Etablering av standardiseringskomite for grafisk teknologi
 

<p>EU foreslo i 2010 som del av sin strategi på området funksjonshemmede, å innføre en tilgjengelighetslov. Et høringsnotat er sendt ut og&nbsp;bl.a. tar opp standardisering.</p>

2012-01-26

Mer om Offentlig høring om europeisk tilgjengelighetslov
 

<p>Det er utarbeidet en veileder i samfunnsøkonomisk analyse for eksisterende bygg og uteområder. </p>

2012-01-26

Mer om Samfunnsøkonomisk analyse: universell utforming lønner seg
 

<p>Den nye&nbsp;standarden, NS-ISO 10667, beskriver krav og anbefalinger til prosedyrer og metoder som kan brukes ved vurdering av personer i arbeidssammenheng.</p>

2012-01-13

Mer om Vurdering av personer i arbeidssammenheng