Arbeidsliv

 

Forslaget til en ny Norsk Standard for coaching er på høring fram til midten av september. Her finner du presentasjoner og opptak fra høringsmøtet vi holdt 30. august.

2022-08-30

Mer om Ny Norsk Standard for coaching på høring
 

Coaching er et fag i utvikling. Vi har nå ute på høring et forslag til standard som omfatter hvilken kompetanse en coach skal ha. Målet med standarden er å bidra til å heve kvaliteten på coachingtjenester ved å synliggjøre for kundene hvilken kompetanse de kan forvente at en coach har. For coacher kan standarden bidra til å bedre kvaliteten på de tjenestene som tilbys.

2022-06-23

Mer om Norsk Standard for coaching på høring
 

Det har nå kommet en standard som hjelper virksomheter å oppdage og håndtere negative psykososiale forhold. Standarden er basert på den internasjonale standarden for arbeidsmiljø, ISO 45001.

2021-12-09

Mer om Verdens første internasjonale standard om psykososialt arbeidsmiljø
 

Vi lanserer nå den norske versjonen av den første internasjonale veilederen for rapportering av humankapital – NS-ISO 30414 Rapportering av menneskelig kapital. Standarden hjelper å få et klart bilde av det faktiske bidraget til menneskelig kapital i virksomheter.

2021-09-29

Mer om Rapportering av menneskelig kapital i norsk versjon
 

En ny veiledning skal hjelpe små virksomheter å få mest mulig ut av den internasjonale arbeidsmiljøstandarden ISO 45001.

2021-03-05

Mer om Veiledning til ISO 45001 hjelper små organisasjoner å skape sikre og gode arbeidsplasser
 

Er din bedrift fremdeles sertifisert i henhold til OHSAS 18001 Styringssystemer for arbeidsmiljø? Nå er snart den treårige overgangsperioden over, og sertifikatet vil ikke lenger være gyldig etter 30. september 2021.

2021-02-08

Mer om 30. september går sertifiseringer etter OHSAS 18001 ut
 

Denne standarden samler internasjonal beste praksis for hvordan organisasjoner kan håndtere helse og sikkerhet til ansatte og interessenter under COVID-19-pandemien, og er ment å utfylle eksisterende nasjonalt regelverk og retningslinjer.

2021-01-28

Mer om Ny standard om helse og sikkerhet på arbeidsplassen under COVID-19
 

Innovasjon er nøkkelen for norske og internasjonale bedrifter som ønsker å styrke sin konkurranseevne inn i de neste tiårene, men kan innovasjon standardiseres? Vi mener ja, og inviterte til et digitalt frokostmøte om dette 16. juni, og her kan du finne presentasjonene fra møtet.

2020-06-19

Mer om Kan innovasjon standardiseres?
 

En universell tilgang til et godt lydmiljø gjennom tekniske løsninger er etterlyst av mange. Det finnes flere ulike veiledninger om dette, men kunnskapen om hvordan faktisk planlegging, installasjon, vedlikehold og bruk av ulike løsninger gjennomføres, er lite eller vanskelig tilgjengelig. Nå oppretter vi en ny standardiseringskomité som skal utarbeide en standard med løsninger for dette. Interessen for å delta er stor, og vi har dessverre ikke anledning til å ta inn flere komitémedlemmer nå.

2020-06-15

Mer om Hvordan kan lydtekniske løsninger tilrettelegges bedre for mottakerne?
 

Hvordan vil framtidens arbeidsliv bli og hvordan kan du som leder bruke standarder for å legge til rette for livslang læring og utnyttelse av mangfold? Dette var tema på et frokostmøte 7. mai 2020. Her kan du finne presentasjonene som ble holdt.

2020-05-07

Mer om Framtidens arbeidsliv
1 2 3 4 > »