Nye standarder for kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer

Det er foretatt en fullstendig revisjon av NS 8409:2008, og den tidligere standarden er delt opp i to nye standarder; en for kjøp av hyllevarer (NS 8411:2024) og en for kjøp av tilvirkede produkter (NS 8412:2024).

Publisert
Stabler med materialer

Dagens byggevaremarked har endret seg siden NS 8409 ble utgitt i 2008, og med revisjonen ønsker Standard Norge at norsk byggenæring får moderniserte standarder som legger til rette for økt grad av elektronisk handel og ombruk av byggevarer og tekniske produkter.

NS 8411 Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av varer og tekniske produkter for bygg og anlegg – Hyllevarer

​​NS 8411 brukes i avtaleforhold om leveranse av byggevarer. Alle typer varer og tekniske produkter som skal bygges inn eller brukes på et byggverk eller et anlegg omfattes, som VVS- eller elektroprodukter, trevirke, betong, stål, isolasjonsprodukter, bjelker, dører, vinduer, maling, beis, med videre.​

NS 8412 Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av tilvirkede varer og tekniske produkter for bygg og anlegg

​​NS 8412 brukes i avtaleforhold om leveranse av produkter som skal tilvirkes for bruk i bygg og anlegg, og hvor tilvirkningen skjer etter kjøpers oppgaver eller ønsker. Alle typer tilvirkede produkter omfattes, herunder installasjoner og anlegg som normalt anses som en del av et bygg eller anlegg.​

Reduserer konflikter

De reviderte kontraktene tydeliggjør ansvarsforholdet og redusere konflikter mellom partene. Kontraktsstandardene vil kunne medføre en bedre og mer transparent konkurranse på like vilkår.​

Standardene kan brukes i avtaler mellom alle profesjonelle aktører som handler med byggevarer.

Les mer om juridiske standarder for bygg og anlegg på vårt fagområde

Relevante standarder

Se alle produkter

Standardsamling med kontraktsstandarder for bygg og anlegg

Se alle produkter

Benytt deg av årets sommerkampanje

Sommerkampanjen vår er i gang, og du får nå rabatt på både standarder og samlinger som legges til i abonnement, samt på våre kurs.

Les mer om sommerkampanjen