Ny utgave av NS 8360-1 BIM-objekter for byggverk samt tilhørende veiledning

Standarden NS 8360-1 er nylig revidert og tilgjengelig i ny utgave. Den viktigste endringen er at det informative tillegget som omhandlet bruken av norske egenskaper, har blitt tatt ut og blitt et eget veiledningsdokument.

Publisert
Digital tegning av bygning og kran
Foto: Istock

NS 8360-1 BIM-objekter for byggverk – Del 1: Modellpraksis, navngivning, typekoding og egenskaper gir støtte for automatisk gjenkjenning av objekttyper og informasjonen om objekttyper og objektforekomster mellom ulike programvarer som bruker BIM. Standarden er et viktig verktøy for å fremme digitaliseringen av byggebransjen i Norge.

De viktigste endringene

Den viktigste endringen fra forrige versjon er at det informative tillegg som omhandlet bruken av norske egenskaper, Tillegg D i NS 8360-1:2021, har blitt tatt ut og blitt et eget veiledningsdokument. Dette tiltaket er implementert for å forbedre strukturen og brukervennligheten av NS 8360-1, samtidig som det gir mulighet for løpende oppdateringer av norske egenskaper. Veiledningens fulle navn er NS 8360-1:2023/G1:2023 Veiledning til NS 8360-1:2023 - Veiledning for bruk av norske egenskaper for BIM-objekter.

Målgruppe

NS 8360-1:2023 og veilederen NS 8360-1:2023/G1:2023 rettet mot fagfolk innen programvareleverandører til byggebransjen, inkludert arkitekter, ingeniører, entreprenører og prosjektledere. Standarden hjelper med å øke kvaliteten og effektiviteten i BIM-prosjekter, redusere feil og fremme bærekraftig byggepraksis, samt spare tid og ressurser. Standarden kan brukes med veilederen og resten av NS 8360-1-serien, i tillegg til IFC-standarden NS-EN ISO 16739-1.

Les mer om NS 8360-serien

NS 8360-1 og veiledning

Se alle produkter