Ny NS 8448 om utleieavtale for moduler på høring

Denne standarden har til formål å regulere kontraktsforhold om oppføring og leie av midlertidige brakker, moduler og paviljonger, plassert på grunn som er stilt til rådighet av leietaker.

Publisert
Nærbilde av armene til en person som skriver på et ark
Foto: Pixabay

Utleieavtaler for moduler i bygge- og anleggsprosjekter er et viktig verktøy for å få til en god regulering av forholdet mellom utleier og leietaker i bygg- og anleggsbransjen. Vi har i lengre tid jobbet med å utvikle en standard for å regulere slike avtaleforhold, men også avtaleforhold mellom leietakere, som kan være kommuner, og utleiere av moduler, brakker og paviljonger til midlertidige bygg, som for eksempel barnehager og skoler. Forslaget til standard er nå lagt ut på høring, og fristen for å komme med høringsuttalelser er 20. september 2024.

Utleieavtaler har frem til nå ikke vært standardisert, og i dag benyttes ofte standarden NS 8407 på disse kontraktsforholdene. Ved utleie av moduler har partene imidlertid behov for avtaler som i større grad regulerer mobilisering og demobilisering av modulene. I tillegg har partene behov for regulering av selve utleieperioden som utgjør en vesentlig del av den totale kontraktstiden.

Fem dokumenter som henger sammen

Målet med prNS 8448, og de fire byggblankettene, er at den skal være et nyttig hjelpemiddel for både utleiere og leietakere av moduler, ved at den regulerer leieperioden, mobiliseringsfasen og demobiliseringsfasen i tillegg til overgangen mellom de.

Forslaget som nå sendes på høring består av fem dokumenter: 
1) prNS 8448:2024 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for utleie av moduler
2) prByggblankett 8448 A:2024 - Formular for kontrakt om utleie av moduler
3) prByggblankett 8448 B:2024 - Formular for utleiers sikkerhetsstillelse ved utleie av moduler
4) prByggblankett 8448 C:2024 - Formular for leietakers sikkerhetsstillelse ved utleie av moduler
5) prByggblankett 8448 D:2024 - Ansvarsfordeling for drift og vedlikehold mellom utleier og leietaker for avtaler i kontrakter inngått etter NS 8448

Dokumentene bør ses i sammenheng.

Forslaget som nå er på høring, er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 590 Utleieavtaler for brakker og moduler. Komiteen består av medlemmer fra: Adapteo AS, Advokatfirmaet Negota AS, Advokatfirmaet Selmer AS, Algeco Norge AS, BAS Maskinutleie AS, Sweco Norge AS, Ernst & Young advokatfirma AS, Expandia Moduler AS, Forsvarsbygg, Hibas AS, Kvale Advokatfirma DA, Lillestrøm kommune, Naboen Utleie AS, Nittedal kommune, Norsk Utleieforening, Oslobygg KF, Ramirent AS, Utleiecompagniet AS.

Høring og videre fremdrift

prNS 8448 og de fire byggblankettene er på høring til 20. september 2024. Alle kan sende inn kommentarer i høringsperioden og vi oppfordrer til å bruke muligheten. Du kan lese høringsforslaget og sende dine kommentarer elektronisk gjennom vårt høringssystem. Det eneste som kreves for å bruke høringssystemet er at du er registrert som bruker.

Alle kommentarer som kommer inn under høringsrunden, vil bli behandlet av standardiseringskomiteen. Etter at kommentarene er vurdert, og eventuelt tatt hensyn til, er målet å utgi prNS 8448.

Gå til høringssystemet for å lese høringsutkastet og gi dine kommentarer.

Spørsmål?
Ta kontakt med prosjektleder Marius Steen dersom du har spørsmål til forslaget og høringen.