Ny Norsk Standard for energiberegninger med BIM

NS 8360-4 bidrar til at arbeidsprosessene knyttet til beregninger og simuleringer av bygningers energiytelse blir mer effektive. Dette er med på å ivareta dagens og morgendagens krav til miljø, sirkularitet og energieffektivitet.

Publisert
Digital tegning av bygning og kran
Foto: Istock

NS 8360-4 er den nyeste standarden i serien om BIM-objekter for byggverk. Den beskriver hva en digital bygningsmodell skal inneholde til hvilken tid i et bygningsprosjekt. Standarden beskriver også informasjonsflyten mellom byggherre, arkitekt og energirådgiver.​

Bidrar til lavere energiforbruk

​​Ved å bruke NS 8360-4, kan energirådgivere raskere få innsyn i en ferdig bygnings energiytelse. Dermed kan en energirådgiver gi innspill til utformingen av den ferdige bygningen som kan forbedre energiytelsen. Det kan spare oppvarming på vinteren og kjøling på sommeren, noe som fører til lavere energiforbruk.​

Standarden er rettet mot fagfolk i byggebransjen, særlig arkitekter og energiingeniører, men også byggherrer. Standarden er tiltenkt å gjøre jobben lettere for energirådgivere ved tydelig å kommunisere hvilken informasjon som trengs til hvilken tid for å lage energiberegninger og simuleringer. Det kan bidra til designbeslutninger tidlig i et byggeprosjekt som fører til besparelse og bedre bygninger. ​

Les mer om NS 8360-serien

Relevante standarder

Se alle produkter

Benytt deg av årets sommerkampanje

Sommerkampanjen vår er i gang, og du får nå rabatt på både standarder og samlinger som legges til i abonnement, samt på våre kurs.

Les mer om sommerkampanjen