Ny Norsk Standard for beskyttelse av informasjon i byggeprosjekter

Nye NS 5835 beskriver hvordan informasjon og andre verdier kan ivaretas i bygge- og anleggsprosjekter ved å gi rammer, krav og retningslinjer. Standarden er rettet mot aktører både i byggebransjen og sikkerhetsbransjen.

Publisert
Ung byggingeniør på byggeplass
Foto: iStock

Det kan være vanskelig å kontrollere hvordan informasjon og verdier man overlater til de utførende i byggeprosjekter blir håndtert. Arkitekter, planleggere og entreprenører overlates en rekke verdier for å kunne planlegge og produsere bygninger som er tilegnet våre behov. Hvordan vet man at disse verdiene blir håndtert på riktig måte, og hvordan vet aktørene hvordan de skal håndtere dem? Med NS 5835 besvares disse problemstillingene ved å beskrive hvordan verdier kan ivaretas i et byggeprosjekt ved hjelp av organisatoriske og administrative tiltak.

Standarden hjelper blant annet byggherrer å bli klar over problemstillinger ved å overlate verdier til et byggeprosjekt og gjøre dem i stand til å sette krav til hvordan aktørene håndterer og ivaretar verdiene. Ved å benytte standarden, gir det hjemler man ikke har i normale avtaleforhold og kontrakter. 

Håndtering av verdier

NS 5835 omhandler ikke fysiske tiltak, men administrative og organisatoriske grep som må tas for å håndtere verdiene på en god måte.

Standarden handler om krav og løsninger for blant annet:

  • Risikovurdering
  • Sikkerhetsplaner
  • Dokumentasjon
  • Informasjon
  • Roller
  • Ansvar
  • Virksomhetskontroll
  • Anskaffelsesavtaler
  • Revisjoner
  • Personellsikkerhet

Les mer om NS 5835 på fagsiden

Relevante standarder

Se alle produkter

Benytt deg av årets sommerkampanje

Sommerkampanjen vår er i gang, og du får nå rabatt på både standarder og samlinger som legges til i abonnement, samt på våre kurs.

Les mer om sommerkampanjen