Ny kontraktsstandard for langvarige leie- og driftsavtaler for bygg på høring

Standardserien NS 8422 regulerer kontraktsforhold der utleier forplikter seg til å planlegge, prosjektere, utføre, leie ut, samt drifte og vedlikeholde et bygg over en lengre periode for leietaker.

Publisert
Skrive under kontrakt
Foto: Pixabay

Fristen for å komme med innspill er 7. mars 2024.

Standardserien NS 8422 Langvarige leie- og driftsavtaler for bygg består av tre deler som dekker ulike aspekter ved avtaleforholdet. Dette inkluderer alminnelige kontraktsbestemmelser for utviklings- og byggefasen, leieperioden og forvaltning, drift, vedlikehold og service. Det er også utarbeidet en byggblankett, (prByggblankett 8422), samt en veileder (prP-830:2024) for å bistå aktørene i bruken av standarden. Samtlige dokumenter er nå på høring.

Standarden kan benyttes både i offentlige og private leieforhold, ved nybygg og eksisterende bygg (der bygget har behov for tilpasninger). Standarden er primært utarbeidet for operasjonelle leieavtaler med varighet på ti år eller lenger, hvor utformingen av leieobjektet og leien avtales før kontraktsinngåelsen. Med operasjonelle leieavtaler menes leieavtaler hvor utleieren bærer risikoen for leieobjektet etter endt leieperiode som eier av leieobjektet.

Standarden kan også anvendes for finansielle leieavtaler og for leieforhold hvor utforming og leiesum først avtales etter en gjennomført utviklingsfase, og før oppstart av byggefasen. Dersom standarden skal brukes for slike tilfeller, må det gjøres nødvendige tilpasninger.

Samlet sett representerer NS 8422-serien et betydelig skritt mot standardisering av langvarige leie- og driftsavtaler for bygg i Norge. Vi oppfordrer alle relevante aktører og interesserte parter til å delta i høringsprosessen.

Gi dine høringskommentarer

Du kan lese gjennom høringsforslagene i vårt høringssystem under benevnelsene prNS 8422-1:2024, prNS 8422-2:2024, prNS 8422-3:2024, prByggblankett 8422:2024 og prP-830:2024. Der kan du skrive dine kommentarer og forslag til ny tekst direkte inn i det aktuelle punktet i standarden. Frist for kommentarer er 7. mars 2024.

For å få tilgang til høringsforslaget, må du logge inn. Du oppretter brukerprofil første gang du bruker høringssystemet, nederst på denne siden. Om du allerede har bruker i høringssystemet, kan du gå direkte til høringsforsforslagene prNS 8422-1:2024, prNS 8422-2:2024, prNS 8422-3:2024, prByggblankett 8422:2024 og prP-830:2024.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi har fire tematiske nyhetsbrev og ett generelt nyhetsbrev som blir sendt ca. én gang i måneden. Velg et eller flere du vil følge for å holde deg oppdatert.

Kurs i juridiske kontraktsstandarder

Vi tilbyr kurs i flere av de juridiske kontraktsstandardene, som NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8401, NS 8402 og flere. På kursene får du en innføring i standardene, hvordan de er bygget opp og hvordan de skal brukes.

Se vårt kurstilbud