NS-ISO 50006 Evaluering av energiledelse i ny, norsk utgave

Standarden NS-ISO 50006 brukes for å evaluere energiledelse og energieffektiviseringstiltak. Den nye utgaven av standarden er nå oversatt til norsk.

Publisert
Mange lyspærer henger fra taket
Foto: iStock

Energiledelse dreier seg om samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon. Effektiv energiutnyttelse kan sikre optimal produksjon og bruk av energi i virksomheter. Gjennom energiledelse kan lønnsomme atferds- og investeringstiltak påvises og gjennomføres. Lavere energibruk reduserer også kostnader, bedrer miljøprofilen og styrker konkurranseevnen.

Men en god evaluering av forbedringstiltakene kan være vanskelig. Hvordan skal energiytelsen måles? Det er dette NS-ISO 50006 hjelper med. Standarden omhandler energiledelsessystemer og tar for seg evaluering av energiytelse ved bruk av energiytelsesindikatorer (EnPI-er) og energibasislinjer (EnB-er).

Evaluering av energiytelse er et verktøy som gjelder for alle typer organisasjoner, og som kan brukes når de skal evaluere resultatene av sin innsats innenfor energiledelse. Relevante variabler påvirker energiforbruket og energieffektiviteten til organisasjonene.

Standarden kom for første gang ut i 2014 og kom i år ut i ny utgave. Årets utgave er nå også oversatt til norsk og tilgjengelig i vår nettbutikk.

Les mer om NS-ISO 50006 på vår fagside

Relevante standarder

Se alle produkter

Frokostmøte om NS-ISO 50006

7. desember inviterer vi til Standard Morgen om den nye utgaven av standarden for evaluering av energiledelse.

Les mer og meld deg på

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi har fire tematiske nyhetsbrev og ett generelt nyhetsbrev som blir sendt ca. én gang i måneden. Velg et eller flere du vil følge for å holde deg oppdatert.