Ny Norsk Standard for branntekniske tegninger på høring

Standarden beskriver hvilke symboler som skal vises på ulike typer branntegninger og regler for farge- og strekbruk. Standarden er på høring fram til 1. november.

Publisert
Flere personer diskuterer byggetegninger
Foto: iStock

Standarden NS 3924 Branntekniske tegninger for bygge- og driftsfasen — Regler for utforming vil være nyttig for brannrådgivere, prosjekterende, byggeiere, brannmannskap og annet innsatspersonell.

I standarden er internasjonale og nasjonale standardiserte symboler fortrinnsvis benyttet. Der det ikke finnes symboler, er det utarbeidet nye.

Ved fastsettelse av denne standarden vil det også gjøres tilgjengelig en digital samling over de grafiske symboler, til videre bruk i utforming av branntegninger.

Komiteen bak standarden

NS 3924 er utarbeidet av komiteen SN/K 382 med medlemmer fra Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom, Brakon AS, COWI AS, Firesafe AS, Hedmarken Brannvesen, Oslobygg KF, Oslo kommune Brann- og redningsetaten, Rogaland Brann og Redning IKS og Safezone AS.

Gi dine høringskommentarer

Du kan lese gjennom forslaget og komme med dine kommentarer i vårt høringssystem. Der kan du skrive inn dine kommentarer og forslag til ny tekst direkte inn i det aktuelle punktet i standarden. Frist for kommentarer er 1. november 2023.

For å få tilgang til høringsforslag, må du logge inn. Du oppretter brukerprofil første gang du bruker høringssystemet. 

Gå til høringsforslaget prNS 3924:2023