NORSOK-standarder for aluminium på systematisk gjennomgang for revisjon

I henhold til reglene for utvikling av NORSOK-standarder skal de sendes på «pre-høring» for å få bransjens oppfatning av om standardene bør revideres, trekkes tilbake, internasjonaliseres eller fortsette som gyldige uten at det er behov for endringer.  Nå er to aluminiumsstandarder på slik pre-høring og vi ønsker tilbakemelding innen 1. oktober.

Publisert

De to standardene det gjelder er:

  • NORSOK M-102 Structural aluminium fabrication (Edition 2, April 2015)
  • NORSOK M-121 Aluminium structural material (Edition 2, September 2015)

Pre-høringen etterspør ikke detaljer, men vi ønsker tilbakemelding på om det er fagemner som bør ajourføres, er utdaterte, er feil eller om det er innhold om bør til legges til som følge av utvikling i faget siden forrige publisering.

Under pre-høringen ønsker vi også å høre om det er personer som ønsker å delta i revisjonsarbeidet dersom det blir besluttet at en eller begge standardene skal revideres.

Pre-høringen er åpen for innspill og forslag fram til 1. oktober 2023. Kommentarer og innspill sendes på e-post til prosjektleder Espen Holm.