NORSOK I-001 er på høring

NORSOK I-001 identifiserer krav til design og installasjon av feltinstrumentering og utstyr. Standarden er nå blitt revidert på grunn av alder og et utkast av dokumentet er lagt ut på industrihøring for kommentar.

Publisert
Mennesker sitter i møte
Foto: Standard Norge/Nicolas Tourrenc

NORSOK I-001:2024 erstatter NORSOK I-001:2019. De viktigste endringer som er utført siden forrige utgave er en reduksjon av selskapsspesifikke krav, utvidelse av teknisk innhold og en forbedret koordinering med andre NORSOK standarder.    

Vennligst gi kommentarer til dokumentet gjennom høringsportalen vår:  

prNORSOK I-001:2024 | Høring (standard.no) 

Frist: 2024-08-26 

Kontaktperson: Per-Thorbjørn Rygh