Norsk Standard for verdivurdering av trær på høring

Metoden tar sikte på å fastsette en realistisk erstatningsverdi ved skade på eller ulovlig felling av trær. Forslaget er på høring fram til 20. april 2023.

Publisert
Sti i skogen
Foto: Pixabay

Standarden NS 3846 beskriver en metode for verdivurdering av trær som vokser i gatemiljø, parker, hager, friområder, naturtomt eller liknende. Resultatet blir en sum som tilsvarer eierens tap ved ulovlig felling eller skade.

Metoden for verdivurdering tar sikte på å fastsette en realistisk erstatningsverdi ved skade på eller ulovlig felling av trær. Metoden kan også benyttes til å verdivurdere trær i situasjoner der det er ønskelig å synliggjøre trærnes verdi i forbindelse med vurdering av et område.

Forslaget er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 591 Verdivurdering av trær.

Si din mening

Les høringsforslaget og legg inn dine kommentarer før 20. april 2023. Du finner lenke til høringsforslaget på siden Standarder på høring. Det er gratis å få tilgang til høringsdoumentet, men du må være registrer som bruker.

Standarden benevnes prNS mens den er på høring, og forstavelsen pr viser at det er er høringsdokument.