Norsk ekspert nominert til CEN Standardisation and Innovation Awards

Standard Norge har nominert Sigurd Sagen Vildåsen til pris i S+I awards. Han er nominert i kategorien «Individual researcher/innovator». Prisen hedrer og anerkjenner viktige forskningsbidrag til standardiseringsarbeidet i Europa, og det er den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN som står bak prisen.

Publisert

– Standard Norge nominerer Sigurd Sagen Vildåsen for å vise vår anerkjennelse for det viktige bidraget han og hans forskning gir til standardisering innenfor sirkulær økonomi og bærekraftsrapportering. Han har vært involvert som ekspert internasjonalt og har ledet den norske standardiseringskomiteen, sier Ingvild Næss Stub, som er direktør for internasjonale relasjoner i Standard Norge. 

Gjennom sitt engasjement har Vildåsen hatt en sentral rolle for å etablere standardisering som et verktøy i overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi. Han har bidratt til å kommunisere standardiseringens sentrale rolle til et bredt publikum, og spesielt om viktigheten av standardisering som en av forutsetningene for at vi skal lykkes i denne viktige omstillingen i verdenssamfunnet.  

Vinneren av prisen blir annonsert under en seremoni som holdes 26. oktober i år.

Mer informasjon om S+I Awards og hvem som nominert kan du lese på CENs nettside.

Se hva Sigurd Sagen Vildåsen tidligere har uttalt om engasjement og deltakelse i nasjonal og internasjonal standardisering. (lenke til YouTube)