Standard Norge og NHO Geneo har inngått samarbeidsavtale

Samarbeidsavtalen mellom NHO Geneo og Standard Norge rundt standardisering ble signert på Lilleaker torsdag 12. oktober. Avtalen vil blant annet innebære at partene skal samarbeide om standardiseringsaktiviteter i helse, velferd og oppvekstsektoren.

Publisert
Karita Bekkemellem og Jacob Mehus trykker hverandre i hånden
Foto: Standard Norge

– Det vi gjør nå er å ta samfunnsoppdraget vårt på alvor. Vi vet at helse vil være et av de viktigste samfunnsområdene fremover. Dette handler om utvikling av kvalitet og kompetanse. Standard Norge vil være et verktøy for oss til å få mer legitimitet. Jo mer vi klarer å bygge opp gjennom kvalitet, kompetanse og standardisering, jo mer vil vi også kunne nå ut til offentlige myndigheter, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo.

Gjennom samarbeidsavtalene blir Standard Norges samarbeidspartnere orientert om nye og pågående standardiseringsprosjekter nasjonalt og internasjonalt. Det dreier seg om prosjekter spesielt knyttet til strategiske satsingsområder. Standard Norge og de aktørene vi har samarbeidsavtale med vil ha jevnlig kontakt gjennom kontaktmøter.

– Denne avtalen er vi veldig glade for, og vi ser frem til å jobbe sammen med NHO Geneo og deres medlemmer. Vi ser også frem til de viktige bidragene de kan komme med i standardiseringskomiteer på sine fagfelt, sier Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.

Avtalen skal sørge for gode og åpne kommunikasjonskanaler mellom de to organisasjonene. Standard Norge og NHO Geneo forplikter seg til å ha faste møter og lage en felles plan for aktiviteter og samarbeid, og innebærer også at NHO Geneo nå er medlem i Standard Norge.

Felles posisjonering i politiske saker der standardisering kan bidra, felles arrangementer og deltakelse av NHO Geneo-medlemmer i standardiseringskomiteer er noen av samarbeidsområdene.

Fakta om NHO Geneo og Standard Norge

NHO Geneo samler bredden i helse- og velferdsnæringen​, med rundt 1.600 medlemmer og over 20.000 årsverk.

Standard Norge har rundt 4000 eksperter engasjert i utviklingen av standarder nasjonalt og internasjonalt.