Invitasjon til informasjons- og oppstartsmøte angående miljøkrav i offentlige anskaffelser

Vil du være med å påvirke hvordan arbeidsmodellen for offentlige anskaffelser kan bli mer sirkulær? Standard Norge søker deltakere til en ny standardiseringskomité, som skal jobbe med at organisasjoner har en bevisst holdning til og stiller miljøkrav i alle ledd i prosessen med offentlige anskaffelser.

Publisert
Håndtrykk mellom to personer  Marianne og Lasse
Foto: Standard Norge/Nicolas Tourrenc

Klima- og miljødepartementets/Nærings- og fiskeridepartementets Handlingsplan for en sirkulær økonomi 2024-2025, som ble lansert 14. mars 2024, peker på offentlige anskaffelser som et viktig virkemiddel for etterspørsel etter sirkulære løsninger. Offentlige anskaffelser er med andre ord et strategisk virkemiddel for å fremme sirkulær økonomi, og bruk av standarder er et strategisk virkemiddel i anskaffelsesprosesser.  

Det skal stilles miljøkrav 

Regjeringen har fra 1. januar 2024 innført forskriftsendringer som innebærer en hovedregel om at det skal stilles klima- og miljøkrav ved alle offentlige anskaffelser, enten ved 30 prosent vekting av kriterier eller ved kravspesifikasjon. DFØ har i denne forbindelse utarbeidet Kriterieveiviseren, som er et sett med krav og kriterier for miljø og sosialt ansvar, og dokumentasjon av kravene, som kan stilles i en anskaffelsesprosess inn mot ulike innkjøpskategorier.  

Svanemerket har også utarbeidet miljøkrav til anskaffelser i ulike kategorier. I tillegg finnes det internasjonale standarder som legger til rette for å ta et overordnet samfunnsansvar i forbindelse med anskaffelsesprosesser, som for eksempel NS-ISO 20400 Bærekraftige innkjøp og NS-EN 17687 Integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser.  

Etablerer virkemidler 

– Standard Norge jobber med oppstart av en ny nasjonal standardiseringskomité som skal se på hvordan arbeidsmodellen for offentlige anskaffelser kan bli mer sirkulær. Formålet med dette standardiseringsarbeidet er å etablere virkemidler for å utvikle og iverksette sirkulær- og delingsøkonomi ved planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelser, sier Marthe Hagberg, prosjektleder i Standard Norge. 

Mandatet til komiteen vil være å vurdere og utarbeide en eller flere standarder som tar for seg temaer som behovsvurdering/behovsverifiseringer, anskaffelsesstrategi, inkludert livssyklusbetraktninger, avfallsminimering og utfasing basert på anskaffelsens art. Dette skal gjøres knyttet til hele anskaffelsesprosessen, ikke kun tildelingsfasen, og uavhengig av innkjøpskategorier. 

Det vil bli avholdt et kombinert informasjons- og oppstartsmøte den 27. august 2024 i Standard Norges lokaler på Lysaker. Vi invitere nå alle interessenter som ønsker å bidra inn i dette viktig arbeidet til å komme på møtet, enten for å få mer informasjon om arbeidet eller for melde seg til deltakelse i komiteen.

Ta kontakt med prosjektleder i Standard Norge, Marthe Hagberg, hvis du ønsker mer informasjon. 

Bærekraftige innkjøp

Se alle produkter

Integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser

Se alle produkter