Ny standardiseringskomité for delingsøkonomi

Standard Norge oppretter en komité som skal bidra i utviklingen av standarder innenfor delingsøkonomi. Nå inviterer vi potensielle komitémedlemmer til å melde sin interesse.

Publisert
Gule sykler som står parkert på rekke
Foto: Unsplash
Den nye komiteen skal følge og gi norske innspill til arbeidet i det internasjonale standardiseringsarbeidet som foregår i komiteen ISO/TC 324 Sharing economy.
 

Bakgrunn

Delingsøkonomi handler om å dele og bruke varer, tjenester og ressurser gjennom digitale plattformer. Det betyr at folk kan leie, låne, kjøpe eller selge ting og tjenester direkte fra andre brukere, ved hjelp av apper og nettsider. Tenk på det som en smart måte å få tilgang til det du trenger, uten å måtte eie alt selv.

SN/K 599 Delingsøkonomi er speilkomité til ISO/TC 324 Sharing economy. ISO-komiteen utvikler rammeverk og terminologi for delingsøkonomi og plattformøkonomi og har samhørighet med komiteene for bærekraftig finans og sirkulær økonomi. Fokus i arbeidet er å finne løsninger for å skape sikker samhandling og tillit mellom ukjente aktører eller parter i transaksjon. 
 

ISO-komiteen har utviklet følgende standarder:

 • ISO 42500:2021 Sharing economy — General principles
 • ISO/TS 42501:2022 Sharing economy — General trustworthiness and safety requirements for digital platforms
 • ISO/TS 42502:2022 Sharing economy — Guidance for provider verification on digital platforms

ISO-komiteen har følgende standarder under utvikling:

 
 • ISO/AWI 42503 Sharing economy — Framework for implementation 
 • ISO/AWI TR 42504 Sharing economy — Illustrative examples of provider verification on digital platforms
 • ISO/AWI TR 42507 Sharing economy – Use cases of sharing economy platforms in public sectors

Starter desember 2023

Det første møtet i komiteen er 14. desember kl. 10-12.

 

Tema for møtet:

 • Kort presentasjon av Standard Norge
 • Orientering om det internasjonale standardiseringsarbeidet for «Delingsøkonomi»
 • Mandat og sammensetning av den norske komiteen som er godkjent av Standard Norges sektorstyre IKT
 • Muligheter for å delta og påvirke dette viktige arbeidet og rammene for arbeid i komiteen
 • Møteplan for 2024

Bli med i komiteen 

Er dette arbeidet interessant for deg og din virksomhet? Ta kontakt med Standard Norges prosjektleder Alexandra Haukaas per e-post eller telefon 412 53 179.
 
De som deltar i komiteen, forplikter seg til å delta aktivt og bidra i arbeidet gjennom den norske komiteen for delingsøkonomi. Det bør tas høyde for ca. fire møter per år og minimum ca. 40 timer totalt. 
 
Vi lover interessante diskusjoner, økt kunnskap om standardene, norsk påvirkning, faglig nettverk og muligheten for å delta i ISO-arbeidet.

Se opptak fra frokostmøte

Hvorfor er det viktig å ha felles regler i delingsøkonomien? 19. september 2023 inviterte Tekna og Standard Norge til frokostmøte om delingsøkonomien og betydningen av standardiseringen.

Se opptak fra frokostmøtet