Bedre fiskehelse med presise ord og definisjoner

160 nye definisjoner for fiskehelse og -velferd er den største endringen i standarden NS 9417 for laks- og ørretproduksjon som nå foreligger i revidert utgave. Felles terminologi er avgjørende for vellykket digitalisering av næringen.

Publisert
Fiskestim
Foto: Unsplash

– For å kunne dele data og bruke dem fornuftig, må vi være enige om terminologien vi bruker. Jeg tror at vi i framtiden vil dele store datamengder på tvers i næringen. Felles terminologi gjør det mulig å sammenligne epler med epler, og da blir det enklere å analysere fortid og predikere framtid, sier Stein Halstensen, biologisk controller i Grieg Seafood.

Han leder standardiseringskomiteen som har revidert Norsk Standard for termer og definisjoner i laks- og ørretproduksjon, NS 9417. Komiteen har vært bredt sammensatt med medlemmer fra ulike deler av næringen og fra myndighetene.

Enige om 500 definisjoner

I alt omfatter standarden nå nesten 500 termer med definisjoner, som både vil gi bedre kvalitet på data og sørge for at dataene er sammenlignbare.

– Presise beskrivelser er nødvendig for all omsetning av varer og tjenester. En enhetlig terminologi reduserer risikoen for misforståelser og bidrar til effektiv kommunikasjon i hele verdikjeden, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Viktig for fiskens helse og velferd

Den største endringen i den nye utgaven av standarden er et nytt kapittel med cirka 160 termer og definisjoner om fiskehelse og -velferd.

– Felles terminologi og definisjoner er viktig for å kunne måle og sammenligne faktorer som har betydning for fiskens helse og velferd i akvakultur, sier seksjonsleder Ingunn Sommerset ved Veterinærinstituttet.

Hun har ledet arbeidsgruppen som har kommet fram til en omforent terminologi for fiskehelse og fiskevelferd i den norske standarden. Hun forteller at de tidligere har sett ulike begreper brukt om samme fenomen og at samme begrep kan ha ulik betydning.

– Definisjoner for ulike tiltak mot lakselus, ulike velferdsindikatorer og smittesoner er noen eksempler, samt standardiserte kategorier for «gjelleskår», «lokalisering av sår» og ikke minst «døds- og tapsårsaker». Som et institutt som driver med forskning- og forvaltningsstøtte innen dyrehelse og -velferd, er vi svært fornøyd med at en felles terminologi er inkludert revidert utgave av NS 9417, sier Sommerset.

Bred bruk

En standardisert terminologi med felles kategorisering av ulike måleparameter for blant annet produktivitet, fiskehelse og -velferd danner en basis i arbeidet med digitalisering i næringen.

Det er også sentralt for forvaltning, forskning, leverandørindustri og andre brukere av data fra akvakulturnæringen.

 

Vi har fått nye nettsider, men i en periode vil kjøp av produkter fortsatt måtte gjøres i vår gamle nettbutikk.

Kjøp NS 9417 i nettbutikken