Møt oss på Arendalsuka 2024

Standard Norge deltar med flere arrangement i tillegg til at vi er partner på ByggArena Arendal. Temaene på arrangementene omfatter bærekraft, energieffektivisering, klimatilpasningen i kommunene, innføringen av digitale produktpass og mangfold i byggenæringen. Velkommen til ett eller flere av våre arrangement hvor du kan møte både oss og mange spennende innledere og samarbeidspartnere. 

Publisert
Pollen i Arendal med Arendalsukas logo
Foto: Arendal Turistkontor

Våre arrangement under Arendalsuka

Alle våre arrangement på Arendalsuka blir streamet (med unntak av, naturlig nok. Grønn byvandring og det sosiale arrangementet).

 

Har vi råd til å fortsette med bruk og kast på energiområdet?

Europa er i energikrise, og analyser viser at Norge kan få utfordringer med både effekt- og energileveranser i mange år framover. For den kraftkrevende industrien er det viktig at Norge opprettholder kraftoverskudd i normalår, for å sikre konkurransedyktige priser. Det er et økt press om raskere utbygging av fornybar energi, mens det er mindre oppmerksomhet på de enorme mulighetene som ligger i energieffektivisering.

Når: Tirsdag 13. august kl. 1030 - 1130
Hvor: Bystyresalen

Medvirkende:

 • Hans Even Helgerud, spesialrådgiver, Norsk Energi
 • Hans Petter Rebo, bransjesjef Elektro og Energi, Norsk Industri
 • Jacob Mehus, administrerende direktør, Standard Norge
 • Kai Johansen, direktør Operational Excellence, Glencore Nikkelverk
 • Line Henriette Holten, generalsekretær, Tekna
 • Marit Sandbakk, seniorrådgiver, Enova
 • Nils Gunnar Gjelsten, administrerende direktør, Glencore Nikkelverk
 • Ole Harald Mykland, administrerende direktør, Hydro Vigelands brug
 • Petter Egil Røkke, forskningssjef, Sintef Energi
 • Stine Skagestad, leder sirkulær økonomi, Eyde-klyngen

Se også informasjon om energieffektivisering på Arendalsukas nettsted

 

Hvorfor er mangfoldsledelse positivt for bunnlinjen?

De neste årene blir det kamp om ansatte med etterspurt ny kompetanse. Det betyr at den som er best på å rekruttere og forvalte et mangfold av ansatte blir framtidens vinnere i næringen.  

Mangfold innebærer mer enn alder, kjønn og etnisitet, som er det letteste å «telle». Mangfold er en styrke for samfunn, virksomheter og individer, men for å utnytte fordelene et mangfold av ansatte gir, kreves det gode systemer og ikke minst en ledelse som skjønner verdien av å ansette og forvalte mangfoldet blant sine medarbeidere. 

I tillegg vil det bli presentert funn fra en ny utgave av FAFO-rapporten Arbeidstakere i byggenæringen - Hvem er de, hvor kommer de fra og hvor går de? Rapporten er utført på oppdrag fra NHO Byggenæringen og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, og ser på demografiske kjennetegn ved arbeidstakere i bygge- og anleggsnæringen, og ut- og innflyt av arbeidskraft. 

Når: Tirsdag 13. august 1340 - 1430 
Hvor: Baker Jørgensen, Byggeplassen 2. etg. sal B 

Medvirkende:

 • Kjetil Vevle, statssektretær, Ap
 • Jimmy Bengtsson, konsernsjef, Veidekke
 • Loveleen Brenna, grunnlegger, Seema
 • Kjetil Tvedt, kompetansedirektør, NHO Byggenæringen
 • Eli Grimsby, administererende direktør, Oslo Bygg

Dette arrangement er en del av Byggarena Arendal. Se mer informasjon om mangfold  på Arendalsukas nettsted.

 

Nå kommer digitale produktpass: hva betyr der for norske bedrifter og forbrukere?

EU har som mål å bli et klimanøytralt kontinent innen 2050. Et av tiltakene som iverksettes for å bidra til dette, er innføringen av digitale produktpass. Dette vil påvirke mange næringer i Norge, blant annet bygge- og anleggsnæringen og varehandelen. 

På arrangementet deler eksperter på digitale produktpass av sin kunnskap og gir et innblikk i deler av EUs nye lovgivning. Sentrale aktører vil si litt om hva som skal til for å sikre en vellykket implementering av digitale produktpass i Norge, hva norske bedrifter bør gjøre NÅ for å være best mulig forberedt, og hvordan man skal ivareta forbrukernes interesser på en best mulig måte.

Når: Tirsdag 13. august kl. 1500 – 1630
Hvor: Clarion Hotel Tyholmen

Medvirkende:

 • Camilla Skjelsbæk Gramstad, Head of Sustainability, Elkjøp Nordic
 • Inger Lise Blyverket, direktør, Forbrukerrådet
 • Jacob Mehus, administrerende direktør, Standard Norge
 • Cathrine Pia Lund, administrerende direktør, Svanemerket
 • Knut Jøssang, Manager Digital Built Environment, Pipelife Norway
 • Knut Mathisen, sektoransvarlig for byggenæringen, GS1
 • Lars Chr. Fredenlund, administrerende direktør, Cobuilder
 • Per Arne Horne, administrerende direktør, Direktoratet for byggkvalitet
 • Rune Kjørlaug, virksomhetsarkitekt, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Se også informasjon om digitale produktpass på Arendalsukas nettsted.

 

Der alle veit at ingen burde bu…

Vi går et villere klima i møte, og nye tall fra NVE viser at hele 210.000 bygninger i Norge trenger sikring mot flom og skred. Det utgjør om lag 10 prosent av Norges bebyggelse. Det vil koste mer enn 100 milliarder kroner (2024-tall) for å sikre de utsatte byggene mot naturfare. Hva gjør vi når tiltakenes kostnader overstiger de kommunale musklene? Hvordan påvirker dette vanlige folks privatøkonomi? Og kan vi risikere at hele lokalsamfunn må flyttes?

Når: Onsdag 14. august 1220 - 1310 
Hvor: Baker Jørgensen, Byggeplassen 2. etg sal A

Dette arrangement er en del av Byggarena Arendal. Se mer informasjon om klimatilpasning i kommunene på Arendalsuka nettsted.

 

Kan vi standardisere oss til bærekraftig utvikling?

Kommunene spiller en avgjørende rolle for å realisere Norges ambisjoner om en mer bærekraftig utvikling. Hvordan kan de lettere arbeide systematisk for å nå globale bærekraftsmål? Kan standarder bidra til å sette fart i det grønne skiftet og omstilling mot et mer bærekraftig samfunn?  Bærekraftsnettverket til KS og Standard Norge ønsker velkommen til debatt om hvordan vi kan styrke kommunene i deres bærekraftsarbeid.

Når: onsdag 14. august kl. 1230 – 1330
Hvor: Bystyresalen

Medvirkende:

 • Anne Romsaas, fagsjef forskning, Innovasjon og digitalisering i KS
 • Jacob Mehus, administrerende direktør, Standard Norge
 • Karen Landmark, administrerende direktør, GRID-Arendal Norge
 • Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, Innovasjon og digitalisering i KS
 • Lene Conradi, ordfører, Asker
 • Marianne Aasen, kommunedirektør, Molde
 • Sigurd Sagen Vildåsen, seniorforsker, Sintef

Se også informasjon om bærekraftig utvikling på Arendalsukas nettsted

 

Grønn byvandring

Verdsetter du trærne rundt deg? Hva ser DU egentlig når du ser et tre? Vi oppfatter dette overraskende ulikt og det er veldig situasjonsavhengig. Et staselig tre i en offentlig park, en mindre med vakker trerekke i et borettslag eller bare «de der greinene» som stenger for solen når du skal drikke kaffe på terrassen?

Skift – Næringslivets klimaledere og Standard Norge inviterer til grønn byvandring i Arendals gater. Vi ser på trærne med nye øyne og hvordan naturen kan få plass og bidra med høy økologisk verdi selv i en tettbygd sørlandsby.

Målgruppe:
Alle som vil se flere perspektiver ved trær er velkomne til å bli med på vandringen. Spesielt aktuell vil den være for representanter fra kommuner, advokater, forvaltere i prov/off., planleggere og arkitekter

Når: Onsdag 14. august kl. 1415 - 1500
Hvor: Møt opp ved Skift-båten som ligger til kai ved flytebrygga i Pollen

 

Åpen båt

Vi inviterer til sosialt arrangement tirsdag 13. august. Alle kunder, samarbeidspartnere og andre venner av standardisering, er velkommen til et besøk på båten i Pollen. Det blir enkel servering.

Når: tirsdag 13. august fra ca. kl. 2000
Hvor: Båten ved gangbroa i Pollen

 

Generelt for alle arrangementene

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet og hvem som blir medvirkende.

Streaming for deg som ikke deltar på Arendalsuka

Skal du ikke til Arendal, men har lyst til å følge ett eller flere av våre arrangement? Fortvil ikke. Alle våre arrangement på Arendalsuka blir streamet. Du kan på den måten «delta» dersom du ikke har tatt turen til Arendal.

Lenker vil bli lagt til i denne saken når streaming er satt opp. 

Bygg Arena Arendal

Standard Norge er en del av Bygg Arena Arendal, et fellesskap av over 30 ledende nasjonale virksomheter og foreninger i norsk bygge-, anlegg- og eiendomsnæring. Målet for Bygg Arena Arendal er å løfte problemstillinger fra næringen under Arendalsuka gjennom en rekke arrangementer hos Baker Jørgensen på Torvet.