NEK EN 60204-1:2018 (nett)

NOK 1 180,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Maskinsikkerhet - Maskiners elektriske utrustning - Del 1: Generelle krav
Engelsk tittel: Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
Varetype: Standard (Kun elektronisk)
Språk: Norsk
Utgave: 6.N (2018-10-01)
Erstatter: NEK EN 60204-1:2006 Alert Tilbaketrukket
NEK EN 60204-1:2006 Check Gyldig
Antall sider: 141
Pris:

NOK 1 180,00 (eks. mva)
NOK 1 475,00 (ink. mva)

Omfang: NEK EN 60204-1 er en norsk oversettelse av den europeiske EN 60204-1:2018. Denne standarden er meget sentral ved utforming og/eller ombygging av maskiner. Standarden er harmonisert i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EU og Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU. Standarden forutsettes å tilfredsstille de relevante grunnleggende sikkerhetskrav i begge disse direktivene. Driver du eller ditt firma med konstruksjon, konsulentvirksomhet, salg/leveranse av utstyr til maskinindustrien -og/eller noe som grenser opp mot maskiner, så bør denne standarden benyttes. Tillegg B inneholder et spørreskjema/sjekkliste som kan benyttes mellom maskinbygger og kunde/leverandør.
Komité: NEK/NK44
Fastsatt: 2018-10-01