NEK 400:2018

NOK 2 105,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Elektriske lavspenningsinstallasjoner
Engelsk tittel: Electrical low voltage installations
Varetype: Standard (Kun elektronisk)
Språk: Norsk
Utgave: 6.0(2)
Erstatter: NEK 400:2014 Alert Tilbaketrukket
NEK 400:2014/AC1:2017 Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NEK 400:2022 Check Gyldig
Antall sider: 512
Pris:

NOK 2 105,00 (eks. mva)
NOK 2 631,25 (ink. mva)

Produktinformasjon:

Opplag 2 (2018-11-15)

Denne versjonen av NEK 400:2018 inneholder mindre korreksjoner som ikke endrer det tekniske innholdet i standarden.

Omfang: NEK 400 omhandler prosjektering og utførelse av elektrisk lavspenningsinstallasjoner. Normsamlingen oppstiller krav for å oppnå tilfredsstillende elsikkerhet, samt legger føringer for utforming av elektriske lavspenningsinstallasjoner. NEK 400 er beregnet til daglig bruk i alle installasjonsvirksomheter og rådgivende ingeniørvirksomheter som driver innen normsamlingens virkeområde. NEK 400 er en bearbeidet norsk utgave av IEC 60364-serien, CENELEC HD 60364-serien samt enkelte utfyllende nasjonale normer. Normsamlingens formål er å bidra til tilfredsstillende sikkerhet og funksjon for elektriske lavspenningsinstallasjoner ved prosjektering og utførelse. Samlingen inneholder også metode for sluttkontroll og periodisk verifikasjon. NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift om elektriske lavspenningsinstallasjoner. Myndighetene angir at forskrift, veiledning til forskrift og norm samlet spesifiserer det minimums sikkerhetsnivå som kreves. Erklæring om samsvar med NEK 400, støttet av underliggende dokumentasjon, vil dokumentere samsvar med myndighetskravene.
Komité: NEK/NK64
Fastsatt:
Tilbaketrukket: 2022-05-31
ICS: 29.020 - Elektroteknikk generelt