NS 3516:2017

NOK 775,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Utførelse av lastbærende trekonstruksjoner
Engelsk tittel: Execution of timber structures
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2017-10-01)
Antall sider: 36
Pris:

NOK 775,00 (eks. mva)
NOK 968,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.080
NS ICS 91.080.20
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Produktinformasjon:

NS 3516 vil sikre felles spilleregler og stille krav til produkter og prosesser. Standarden gir felles utførelsesgrunnlag for partene i byggesaker, noe som er viktig for kommunikasjonen og påvisning av tilstrekkelig konstruksjonssikkerhet (kontroll) i henhold til plan- og bygningsloven og prosjekteringsstandardene.

Utførelsesstandarden har som mål å sikre at antakelser i prosjekteringen blir overført til utførende og redusere behovet for detaljerte beskrivelser som kan være en kilde til byggefeil og redusert byggekvalitet. Den vil også være et hjelpemiddel for en bestiller som skal angi tekniske krav til utførelsen av byggeprosjekter. Standarden stiller krav knyttet til kvalitetsstyring og kompetanse hos personell. Den vil også være en viktig kilde ved etablering av arbeidsrutiner og ved utarbeiding av veiledningsmateriell for bruk i alle utførelsesnivåer.

Omfang: Denne standarden inneholder allmenne bestemmelser for utførelse av lastbærende trekonstruksjoner. Den gjelder for: – plassbygde trekonstruksjoner; – utførelse med bruk av prefabrikkerte treelementer og -moduler; – framstilling av treelementer og -moduler der det ikke foreligger en produktstandard; – permanente og midlertidige trekonstruksjoner. Denne standarden forutsetter at det er utarbeidet et produksjonsunderlag for det enkelte prosjektet med angivelse av alle krav som er aktuelle for konstruksjonen. Dette gjelder særlig ved bruk av spesielle teknologier eller innovative løsninger. Denne standarden gjelder ikke for: – midlertidige deler av tre som bare brukes til utstyr eller som hjelpemidler under utførelsen av arbeidene (for eksempel forskaling og stillas); – spesifikasjon av, produksjon av og samsvar for trekomponenter; – sikkerhets- og helsemessige aspekter ved utførelse eller sikkerhetskrav overfor tredjepart. Denne standarden regulerer ikke kontrakts- eller ansvarsmessige forhold knyttet til arbeidene som utføres.
Komité: SN/K 077
Fastsatt: 2017-10-01
ICS: 91.080.20 - Trekonstruksjoner