NS-EN 16247-4:2014

NOK 775,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Energirevisjoner - Del 4: Transport
Engelsk tittel: Energy audits - Part 4: Transport
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2014-09-01)
Antall sider: 16
Pris:

NOK 775,00 (eks. mva)
NOK 968,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 03.120
NS ICS 03.120.10
NS ICS 03
NS ICS 27
NS ICS 27.010
NS ICS 55
NS ICS 55.020
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Denne europeiske standarden skal brukes sammen med og supplerer NS EN 16247 1, Energirevisjoner – Del 1: Generelle krav. Den inneholder tilleggskrav ut over NS EN 16247 1 og skal anvendes samtidig. De prosedyrene som beskrives her, gjelder de forskjellige transportformene (vei, jernbane, sjø- og luftfart), de forskjellige strekningene (lokal til langdistanse) og det som transporteres (i hovedsak varer og personer). Denne europeiske standarden angir kravene, metodene og leveransene for energirevisjoner på transportsektoren. Hver situasjon der det skjer en forflytning, uavhengig av hvem operatøren er (et offentlig eller privat selskap, eller hvorvidt operatøren utelukkende driver med transport), blir også behandlet i dette dokumentet. Denne europeiske standarden inneholder råd både om energioptimalisering innenfor hver transportform og om valg av beste transportform i hver situasjon. De konklusjonene som blir trukket etter energirevisjonen, kan påvirke infrastruktur- og investeringsbeslutninger, f.eks. ved telefon- eller nettmøter. Energirevisjoner av bygninger og prosesser forbundet med transport kan gjennomføres med henholdsvis NS EN 16247 2 Bygninger og NS-EN 16247 3 Prosesser, f.eks. rørledninger, depoter og rulletrapper/ rullefortau. Denne delen av standarden omfatter ikke den infrastrukturen som leverer energi, f.eks. elektrisitetsproduksjonen av energi for jernbanekjøretøy.
Komité: SN/K 295
Fastsatt: 2014-09-01
ICS: 03.120.10 - Kvalitetsledelse og kvalitetssikring
27.010 - Energi- og varmeoverføringsteknikk generelt
55.020 - Emballasje og varedistribusjon generelt