NS 3510:2015

NOK 828,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Sikkerhetsruter i byggverk - Krav til prosjektering og klasser for ulike bruksområder
Engelsk tittel: Safety glass in construction works - Requirements for design and classes in various application areas
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2015-11-01)
Erstatter: NS 3510:2006 Alert Tilbaketrukket
NS 3510.E:2006 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 52
Pris:

NOK 828,00 (eks. mva)
NOK 1 035,00 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 81
NS ICS 81.040
NS ICS 81.040.20
Referansestandarder TEK - Komplett
Produktinformasjon:

NS 3510 angir krav til personsikkerhetsruter i ulike bruksområder i byggverk og inneholder tabeller for dimensjonering av glass i rekkverk og veggkonstruksjoner. Det er tatt utgangspunkt i bestemmelsene i byggteknisk forskrift (TEK10) til plan- og bygningsloven, og standarden angir et ytelsesnivå som tilfredsstiller regelverket. Standarden NS 3510:2015 er en revisjon av NS 3510:2006.

Eksempler på brukstilfeller hvor verktøy basert på denne standarden anbefales brukt, er:

  • Prosjektering av byggverk, arkitekt og rådg.ing.
  • Byggebeskrivelse
  • Produktutvikling
  • Byggevareproduksjon
Omfang: Denne standarden gir grunnlag for prosjektering og anvendelse av sikkerhetsruter i byggverk. Standarden angir krav til personsikkerhetsruter og klasser for ulike bruksområder i byggverk. Tillegg A (normativt) inneholder tabeller for dimensjonering av glass i rekkverk og veggkonstruksjoner. Krav til kontrastmerking av glassfelt der det kan være fare for sammenstøt, er omhandlet i NS 11001 Universell utforming av byggverk – Del 1 og 2. Standarden gir anbefalinger for bruk av trygghetsruter avhengig av anvendelsesområde. Det stilles særskilte krav til bygningsglass brukt i forbindelse med heiser i bygninger. Disse kravene er gitt i henhold til direktiv 95/16/EF(Heisdirektivet) i NS-EN 81-1 og NS-EN 81-2, og er ikke tatt med i denne standarden.
Komité: SN/K 228
Fastsatt: 2015-11-01
ICS: 81.040.20 - Bygningsglass
900.03.12 - Kap.12 - Planløsning og bygningsdeler i byggverk