NEK EN 50110-1:2013

NOK 570,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg -- Del 1: Generelle krav
Engelsk tittel: Operation of electrical installations -- Part 1: General requirements
Varetype: Standard (Kun elektronisk)
Språk: Norsk
Utgave: 2.N (2013-06-01)
Erstatter: NEK EN 50110-1:2005 Alert Tilbaketrukket
Pris:

NOK 570,00 (eks. mva)
NOK 712,50 (ink. mva)

Omfang: Den europeiske normen gjelder for all drift og for alt arbeid på eller nær ved elektriske anlegg, uavhengig av spenningsnivå, dvs. alt fra ekstra lav spenning til høyspenning 1). Begrepet høyspenning omfatter spenninger over 1000 V a.c. og 1500 V d.c. Elektriske anlegg er konstruert for å produsere, overføre, omforme, distribuere og anvende elektrisk energi. Visse anlegg er stasjonære og fastmontert, slik som f.eks. fordelingsanlegg i industrien eller i næringsbygg. Noen anlegg er midlertidige, for eksempel anlegg på byggeplasser, og andre er bevegelige eller flyttbare, enten de er spenningssatt, i spenningsløs eller ikke oppladet tilstand. Eksempler på dette kan være elektrisk drevne gravemaskiner i steinbrudd eller åpne kullgruver. Denne europeiske normen spesifiserer krav til sikker drift av elektriske anlegg og sikkert arbeid på eller nær ved elektriske anlegg. Kravene gjelder for alle prosedyrer i forbindelse med drift, arbeid og vedlikehold av elektriske anlegg. Kravene gjelder både for alt arbeid på elektriske anlegg og annet arbeid, f.eks. entreprenørvirksomhet nær ved luftlinjer eller jordkabler, når det er risiko til stede pga. elektrisk fare. Normen gjelder ikke når ikke-sakkyndige personer benytter anlegg eller utstyr som tilfredsstiller relevante installasjons- og utstyrsnormer, som er konstruert til bruk av ikke-sakkyndige personer. Denne europeiske normen er ikke utarbeidet spesielt med henblikk på de elektriske anleggene som er nevnt nedenfor. Like fullt bør prinsippene i denne europeiske normen legges til grunn dersom det ikke finnes andre regler eller prosedyrer for de nedenfor nevnte anleggene: - luftfartøy og svevebåter som beveger seg av egen kraft (disse er underlagt internasjonal luftfartslovgivning som går foran nasjonal lovgivning på disse områdene) - sjøgående fartøy 2) som beveger seg av egen kraft eller er under kontroll av et moderfartøy (disse er underlagt internasjonale maritime konvensjoner som går foran nasjonal lovgivning på dette området) - elektroniske kommunikasjons- og informasjonssystemer - elektroniske instrumenterings-, kontroll- og automasjonssystemer - anlegg i kullgruver og andre gruver - på offshoreinstallasjoner 3) som er underlagt internasjonalt maritimt regelverk - kjøretøyer - elektriske anlegg for banedrift o.l.4) - arbeid i forbindelse med forskning, prøvelaboratorier m.v. 1) Når det gjelder arbeid på elektriske installasjoner og elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder vises det til forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer og NEK 420 del 3. 2) Skip registrert i norsk nasjonalt og internasjonalt skipsregister er underlagt forskrifter fra Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 3) Norskregistrerte flyttbare Innretninger for bruk i petroleumsvirksomheten er underlagt forskrifter fra Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Faste og flytende innretninger for bruk i petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel er underlagt forskrifter fra Petroleumstilsynet. 4) En egen norm gjelder for baneanlegg.
Fastsatt: 2013-06-01

Relaterte produkter:

NEK EN 50110-1:2013

De som kjøpte denne kjøpte også:

NEK 420A:2016

NEK FSE Guide Lav

NEK 439-A:2013