NS 8405:2008

NOK 652,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Norsk bygge- og anleggskontrakt
Engelsk tittel: Norwegian building and civil engineering contract
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 2 (2008-10-01)
Erstatter: NS 8405:2004 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 36
Pris:

NOK 652,00 (eks. mva)
NOK 815,00 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.20
Juridiske standarder for bygg og anlegg
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Kontraktstandarder
Alle utvalgte kampanjestandarder
NML-pakke med bygge- og anleggskontrakter
Produktinformasjon: NS 8405 forutsettes brukt i kontraktsforhold der prosjektets omfang eller organisering tilsier behov for strengt formaliserte varslingsprosedyrer og utstrakt plikt til samordning med andre aktører. Standarden forutsetter at det vesentligste av prosjekteringen skal leveres av byggherren. Standarden skal ikke brukes i kontrakter med forbruker.

Vi holder jevnlig kurs i NS 8405 og NS 8406. Se våre kurssider for en oversikt.

Omfang: Denne standarden er utarbeidet for bruk i kontraktsforhold hvor en part (entreprenøren) påtar seg
utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid (herunder anlegg, nybygg, vedlikehold, reparasjon og
ombygging) for en andre parten (byggherren), og hvor det vesentlige av tegninger, beskrivelser og
beregninger skal leveres av byggherren.
Standarden er egnet for kontraktsforhold der prosjektets omfang eller organisering tilsier behov for
formaliserte varslingsregler med strenge konsekvenser (preklusjon) for unnlatt varsling, eller utstrakt plikt
til samordning med alle aktører i prosjektet. I kontraktsforhold hvor det på grunn av organiseringen eller
omfanget av prosjektet ikke er slike behov, er NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt klart
mer egnet.
Standarden er ikke utarbeidet for bruk i underentrepriseforhold. Det er utarbeidet egne kontraktsstandarder for underentrepriser.
Komité: SN/K 251
Fastsatt: 2008-10-01
ICS: 91.010.20 - Avtaleaspekter
910 - Juridiske standarder for bygg og anlegg